Pages Navigation Menu

VIDEO – Stavangers kolonihager – Våland

VIDEO – Stavangers kolonihager – Våland

Våland er en av Stavangers fire kolonihager. Den ble etablert i 1917 og har 116 parseller.

Hagen på Våland ligger sørvendt i skrånende terreng mellom E39 og Universitetssykehuset, og er som de andre kolonihagene i byen åpen for andre enn kolonistene i sommersesongen. Les om kolonihager som fenomen i spesialartikkelen. Der finner du også videoer fra de tre andre kolonihagene i Stavanger.

Audio: Llewellyn – «The Purifying Tree»

 

 

Du finner en rekke videoer fra Norge på Sandalsands YouTube-kanal. Tilsvarende artikler som denne finner du også på den engelskspråklige delen av Sandalsand.

 

 

Kommenter