Pages Navigation Menu

VIDEO – Stavangers kolonihager – Strømvik

VIDEO – Stavangers kolonihager – Strømvik

Strømvik er en av Stavangers fire kolonihager. Den ble etablert i 1916 og har 44 parseller.

Hagen ligger vestvendt i flatt terreng opp fra Hillevågsvatnet i Stavangers østre del. Den er som de andre kolonihagene i byen åpen for andre enn kolonistene i sommersesongen. Les om kolonihager som fenomen i spesialartikkelen. Der finner du også videoer fra de tre andre kolonihagene i Stavanger.

Audio: Kevin Kendle – «Evening Star»

 

Du finner en rekke videoer fra Norge på Sandalsands YouTube-kanal. Tilsvarende artikler som denne finner du også på den engelskspråklige delen av Sandalsand.

 

Kommenter