Pages Navigation Menu

VIDEO – Stavangers kolonihager – Rosendal og Ramsvik

VIDEO – Stavangers kolonihager – Rosendal og Ramsvik

Rosendal og Ramsvik er en av Stavangers fire kolonihager. Den ble etablert i 1917 og har 110 parseller.

Hagen ligger gjennomgående flatt terreng i søndre enden av Stavangers østre del. De to delene av navnet viser til at de opprinnelig var to kolonihager. Den er som de andre kolonihagene i byen åpen for andre enn kolonistene i sommersesongen. Les om kolonihager som fenomen i spesialartikkelen. Der finner du også videoer fra de tre andre kolonihagene i Stavanger.

 

 

Du finner en rekke videoer fra Norge på Sandalsands YouTube-kanal. Tilsvarende artikler som denne finner du også på den engelskspråklige delen av Sandalsand.

 

 

 

Kommenter