Pages Navigation Menu

VIDEO – Stavangers kolonihager – Eiganes

VIDEO – Stavangers kolonihager – Eiganes

Eiganes eller Egenes er en av Stavangers fire kolonihager. Den ble etablert i 1916 og har 180 parseller.

Hagen ligger i skrånende og flatt terreng i sørhellingen av Byhaugen, og er byens største kolonihage. Den er som de andre kolonihagene i byen åpen for andre enn kolonistene i sommersesongen. Les om kolonihager som fenomen i spesialartikkelen. Der finner du også videoer fra de tre andre kolonihagene i Stavanger.

Audio: Kevin MacLeod – «Fluidscape»

 

 

Du finner en rekke videoer fra Norge på Sandalsands YouTube-kanal. Tilsvarende artikler som denne finner du også på den engelskspråklige delen av Sandalsand.

 

Kommenter