Pages Navigation Menu

VIDEO – Helleren i Jøssingfjord

VIDEO – Helleren i Jøssingfjord

Helleren er en stor klippe som henger over to hus ved enden av Jøssingfjorden, på sørvestkysten av Norge. De ble bygget på begynnelsen av 1800-tallet og forlatt på 1920-tallet like etter at det ble anlagt vei inn.

Husene er bevart som de var, som boliger for småkårsfolk som forsørget seg på en kombinasjon av gårdsdrift, sauehold og fiske. Les litt mer om Helleren i en annen artikkel.

Videoen har også et blikk utover Jøssingfjorden som ble berømt etter Altmarkaffæren i februar 1940, da en britisk destroyer angrep et tysk tankskip og frigjorde allierte kringsfanger. Den norske nøytraliteten ble i dette tilfellet brutt av begge land, og hendelsen ledet fram mot den tyske invasjonen to måneder senere.

Audio: «Bonde» av og med den lokale artisten Tønes.

 

 

Du finner en rekke videoer fra Norge på Sandalsands YouTube-kanal. Tilsvarende artikler som denne finner du også på den engelskspråklige delen av Sandalsand.

 

Kommenter