Pages Navigation Menu

VIDEO – Gol stavkirke

VIDEO – Gol stavkirke

Noen mener kirken ble bygget i år 1212, mens andre er mer omtrentlige i sine anslag. I alle tilfeller er den flyttet fra Gol til Norsk Folkemuseum på Bygdøy i Oslo.

Denne videoen er del av en serie fra norske stavkirker. Se spillelisten på YouTube eller her på Sandalsand. Les også oppslaget om Gol stavkirke og hva annet du kan oppleve på Folkemuseet. Stavkirker som fenomen er behandlet i en spesialartikkel.

Audio: Middelaldermusikk

 

 

Du finner en rekke videoer fra Norge på Sandalsands YouTube-kanal. Tilsvarende artikler som denne finner du også på den engelskspråklige delen av Sandalsand.

 

Kommenter