Pages Navigation Menu

Verdensarvsteder i Norge

Verdensarvsteder i Norge

De norske fjordene er på UNESCOs verdensarvliste. Naturligvis. Der er imidlertid flere steder i Norge som har blitt innskrevet i listen og denne artikkelen introduserer alle.

UNESCOs verdensarvliste inkluderer over tusen steder av enestående universell verdi. De er alle del av menneskehetens både kulturelle arv og naturarv. Les mer i Sandalsands hovedoppslag (på engelsk).

FN-organisasjonen UNESCO og den konvensjonen som også Norge har undertegnet, sier det slik: Enestående universelle verdier er kultur og/eller naturverdier som er av en slik betydning at de går ut over nasjonale grenser, og er en felles arv for menneskeheten; både for nålevende og fremtidige generasjoner. Derfor er varig vern av denne arven viktig for det internasjonale samfunnet.

 

Norske steder på Listen

Der er nå åtte steder («properties») i Norge innskrevet på Listen. I listen under viser årstallet til når stedet ble skrevet inn av UNESCO. Navnelenkene går til UNESCO sine egne oppslag, men du finner også lenker til Sandalsands spesialartikler fra besøkte steder.

 

Kulturarven

Hordaland - Bergen - BryggenBryggen i Bergen (1979) Det gamle kaiområdet er en påminnelse om byens betydning som en del av Hansaforbundets handelsimperium fra det 14. til midten av det 16. århundre. Mange branner har ødelagt området gang på gang, men hovedstrukturen er bevart, og det er også omtrent 62 bygninger. De tyske hanseatene som gradvis fra slutten av 1200-tallet tok over kontrollen av den lukrative fiskeeksporten var som en stat i staten, med et indre rettsvesen og med Kontoret som navet i virksomheten. Les Sandalsands spesialartikkel.

Bergkunsten i Alta (1985) Alta har Nord-Europas største samling av helleristninger laget av jeger-fangstfolk, og omfatter ca. 6000 helleristninger og 50 hellemalerier fordelt på fem områder i bunnen av Altafjorden.

Sør-Trøndelag - RørosBergstaden Røros (1980) Røros er et særegent gruvemiljø med trearkitektur, langt inne i landet og langt til fjells. Mye av det opprinnelige preget er bevart, med gatemønster anlagt på 1600-tallet og trehusbebyggelse fra 1700- og 1800-tallet. Les Sandalsands spesialartikkel.

 

Struves meridianbue (2005) Vitenskapsmannen Friedrich Georg Wilhelm von Struve fikk med seg myndighetene i Russland, Sverige og Norge (den gang, nå omfattes ti land) med å sette opp en serie med 265 målepunkter fra Hammerfest til Svartehavet. Jordens krumning skulle måles for dermed å angi klodens form og størrelse. Tidsperioden var 1816 til 1855. Av de resterende 34 originale målepunktene finner vi endepunktet i Hammerfest, ett målepunkt i Alta og to i Kautokeino. Alle disse fire stedene er dermed del av verdensarven.

Sogn og Fjordane - Luster - Urnes stavkirkeUrnes stavkirke (1979) Selv om bygningsteknikken ikke var unik for Norge, er det nesten bare i Norge vi finner restene av den. Videre er det bare 28 kirker igjen av de mer enn tusen som ble bygget i løpet av de siste årene av vikingtiden. Mange av de gjenværende har liten likhet med originalene, og det finnes også forskjellige typer av stavkirker. Urnes er en av de eldste, fineste og sjeldneste av sitt slag. Les Sandalsands spesialartikkel.

Vegaøyan (2004) Her kan vi oppleve hvordan generasjoner av fiskerbønder gjennom de siste 1500 år har opprettholdt en bærekraftig levemåte i et ugjestmildt øyrike nær Polarsirkelen. Den nå unike ærfugldriften har vært en sentral næringsvei drevet av kvinner. Derfor er innskrivningen også å regne som en hyllest til deres innsats. Vega ligger ut i havet litt nordøst for Brønnøysund på Helgelandskysten.

Telemark - Tinn - Rjukan - StorgataRjukan–Notodden industriarv (2015) Komiteen uttrykker det slik at her manifesteres en enestående kombinasjon av industrielle tema og verdier knyttet til landskap som framviser en viktig utveksling i teknologisk utvikling tidlig i der 20. hundreåret. Industribyene var også med på å utvikle Norge som industrinasjon. Les Sandalsands spesialartikkel.

 

Naturarven

Sogn og Fjordane - Aurland - Nærøyfjorden - Ferjesambandet Kaupanger-GudvangenVestnorsk fjordlandskap (2005) Hele Vestlandet fra Stavanger til Åndalsnes er omtalt av UNESCO i sin utpeking av dette naturhistoriske (og egentlig også kulturhistoriske) landskapet. To fjorder er særskilt trukket fram og vernet. Det er Geirangerfjorden og Nærøyfjorden. De to fjordene, blant verdens lengste og dypeste, er ansett som arketypiske fjordlandskap og blant de mest enestående naturfenomener hvor som helst i verden. Les Sandalsands spesialartikkel)

 

Hordaland - Bergen - Bryggen

Bryggen i Bergen har vært et verdensarvsted siden 1979.

 

Norske steder på den tentative listen

UNESCO opererer også med en annen liste, benevnt Den tentative listen. Den består av steder innstilt av et medlemsland til UNESCO-kommisjonen for vurdering. Vurderingsprosessen kan ta år å gjennomføre, indikert ved årstallet for de norske nominasjonene.

Steder foreslått på Den tentative listen (5)

 

Nordland - Moskenes - Luftfoto

Øyene i Lofoten er foreslått som nytt verdensarvområde i Norge. Da vil landskapet i dette motivet fra Moskenes bli inkludert.

 

Du vil på Sandalsands hovedoppslag om verdensarvlisten (på engelsk) finne en bredere dekning av temaet i tillegg til omtaler av langt over hundre besøkte steder verden over.

Tenk også over at denne verdensarvliste representerer høyst materielle forhold. Det finnes også en internasjonal konvensjon knyttet til vår immaterielle kulturarv. Videre finnes det internasjonale og nasjonale programmer for å sikre vår dokumentarv.

 

Kommenter