Pages Navigation Menu

Varden sjøredningsmuseum i Hå

Varden sjøredningsmuseum i Hå

Det var sjelden en fornøyelse for sjøfarende å passere Jæren i gamle dager. Opp gjennom historien har det ikke vært få havarier og kravet om en redningstjeneste ble sterk på 1800-tallet. 

 

Opplevelser

Vi er på Ogna lengst sør på Jærkysten, der det flate landskapet glir over i Dalaneregionens blanke og lyngbevokste bergnabber. Her driver Jærmuseet Varden sjøredningsmuseum.

Helt siden den store seilskutetrafikken tok seg opp på 1500-tallet hadde forliste skip vært en viktig attåtnæring for Jærbonden. En sak var å bistå skipbrudne. Noen stod ikke til å redde og ble gravlagte på kirkegårdene langs kysten. En annen sak var å sikre verdiene ombord på vrakene.

Det kunne være alt fra interiør til skipsmaterialer, og ikke minst lasten ombord enten det var «raudvin, sjokolade, sukker, ”peber og anden saadan speceri” – som var meint for borgarskapet i byane»» som Jærmuseet skriver.

Les mer om dette i avsnittet om «Den lumske sjøen» i en annen artikkel på Sandalsand.

I 1852 havarerte en skonnertbrigg på Brusand, like ved Ogna, og det kom et sterkt krav om å opprette redningsstasjoner langs den lumske kyststripen. Ved kongelig resolusjon fikk vi så Reve, Obrestad, Husveg og Kvalbein i 1854. På slutten av hundreåret kom det også ved Raunen i 1896 og Vik i 1897.

 

Rogaland - Hå - Det hvite naustet i Krossen - Jærkysten

Her lå redningsbåten «Tryg» fra slutten av 1800-tallet klar til innsats. Vi er nær Kvalbein på Jæren.

 

Stasjonene ble bemannet med folk fra nabogårdene og utstyrt med store robåter. Stasjonen på Kvalbein ble lagt til dette hvite naustet hvor redningsbåten «Tryg» ble forlagt i 1894. Utover på 1900-tallet ble alle lagt ned, men «Tryg» havnet på sjøredningsmuseet sammen med annet utstyr fra stasjonene ved museumsåpningen i 1977.

Som vist på bildet øverst har noen funnet på å male en ekstra G på «Tryg», der den nå ligger ved Varden.

 

Rogaland - Hå - Varden fartøyvernsenter - Jærkysten

Bilde av stor plakat inne i museet.

 

Praktisk

Kartet under viser hvordan vi kommer til Varden sjøredningsmuseum. Når vi kjører Riksvei 44 (Nordsjøveien) helt sør på Jæren, svinger vi inn mot campingplassen på Ogna. Museet ligger til venstre like bak bommen.

 

 

Det er Jærmuseet som driver museet, men de har ikke vanlige åpningstider. På museets utmerkete nettside finner du et telefonnummer å ringe dersom du ønsker å komme inn. Betaling framgår også av nettsiden. Ellers er vinduene så store og museet så lite at det går utmerket å bare kikke inn.

Når du først er her, bør du ta en kikk omkring og gjerne ta en vandring langs stranda. Les deg gjerne opp på turbeskrivelsen for strekningen Ogna-Brusand-Kvassheim. Lenger sør på Ogna finner du også en flott steinkirke fra Middelalderen. Mot nord, på Brusand, finner du en flott steinbro og «Hitlertennene» utplassert under krigen for å stoppe en alliert invasjon.

 

Kommenter