Pages Navigation Menu

Tveit-tunet i Sauda

Tveit-tunet i Sauda

Helt innerst i Ryfylke finner vi det fint beliggende Tveittunet. Det ligger høyt oppe i lia over Saudasjøen og framstår i dag som det gjorde for over hundre år siden.

 

Opplevelser

I Sauda heter det at tunet er det eneste i kommunen som viser hvordan et gårdsbruk så ut før de store endringene i jordbruket, omtalt som det store hamskiftet. Her bodde det dessuten folk fram til 1970-tallet. I ettertid er gården blitt restaurert og utstyrt med redskaper og innbo slik det kunne ha vært (eller var) ved århundreskiftet.

 

Norway - Rogaland - Sauda - Tveit-tunet

Tveittunet opp av Saudasjøen, indre Ryfylke

 

Praktisk

 
Informasjon på nett om tunet er sparsomt, turistinformasjonen har bare litt, kommunen enda mindre. Ifølge turistinformasjonen har Ryfylkemuseet overtatt driften av tunet, men museet omtaler ikke tunet på sine sider. Jeg formoder det er private krefter som driver museet. Noen har ihvertfall tatt ballen, for Facebook-siden til tunet viser at her er det aktiviteter, ihvertfall i form av årlige stevner i slutten mai.

Det er noen år siden jeg var her og tok dette bildet, men plasseringen av tunet er det samme: For å komme hit må du dra til Sauda i Rogaland, nærmere bestemt Saudasjøen. Her er det skiltet oppover i lia fra hovedveien.

 

Kommenter