Pages Navigation Menu

Biltur over fjellet fra Stavanger til Eidsvoll

Dette årets biltur i Norge krysset fjellet mellom Østlandet og Vestlandet på to steder, lengst i sør. Attraksjonene stod i kø begge veier...

Les mer

Bilder fra Agder

Svaberg og makrellfiske, sol og sommer, men også vide heier, skogsområder, lange dalfører og eldgamle tradisjoner. De på Agder har mye å...

Les mer

Rygnestadtunet i Setesdal

Rygnestad og kulturlandskapet rundt er et av 20 særskilt utvalgte kulturlandskap i Norge. Tunet ligger høyt og fritt over dalen, og...

Les mer

Tveitetunet i Setesdal

Den som kjører Setesdalen på jakt etter gamle loft, våningshus og låver av hel tømmer, vil finne dem overalt. Det er nærmest som ethvert...

Les mer

Setesdalsmuseet på Rysstad i Setesdal

Vi er midt i den norske nasjonalsjelen. Få andre kulturer målbærer det norske som nettopp Setesdalen, og her på museet får vi stifte...

Les mer