Pages Navigation Menu

Biltur over fjellet fra Stavanger til Eidsvoll

Dette årets biltur i Norge krysset fjellet mellom Østlandet og Vestlandet på to steder, lengst i sør. Attraksjonene stod i kø begge veier...

Les mer

Bilder fra Agder

De følgende fotoalbum er fra en biltur langs kysten for mange år tilbake, samt fra nyere reiser i det indre av regionen. Her bor det ca....

Les mer

Rygnestadtunet i Setesdal

Rygnestad og kulturlandskapet rundt er et av 20 særskilt utvalgte kulturlandskap i Norge. Tunet ligger høyt og fritt over dalen, og...

Les mer

Tveitetunet i Setesdal

Den som kjører Setesdalen på jakt etter gamle loft, våningshus og låver av hel tømmer, vil finne dem overalt. Det er nærmest som ethvert...

Les mer

Setesdalsmuseet på Rysstad i Setesdal

Vi er midt i den norske nasjonalsjelen. Få andre kulturer målbærer det norske som nettopp Setesdalen, og her på museet får vi stifte...

Les mer