Pages Navigation Menu

Nasjonal turistveg Ryfylke

Vi starter helt sør i Hordaland, men mesteparten av ruten går i indre deler av Rogaland, i den regionen som kalles Ryfylke. Her er vi tett...

Les mer

VIDEO – Lysefjorden 2 – Ulvaskog

Lysefjorden rundt (2): En vandring fra Botneveien via Ulvaskoghytta til Preikestolhytta.   Audio: «Frühlingsrauschen»...

Les mer

Bilder fra Rogaland

Dette er klart det vestlandsfylket med flest besøkte kommuner og flest bilder å velge blant. Her er mye glede seg over, i mitt eget...

Les mer

Gamle steinbroer i Rogaland (5) Ryfylke

Vi skal i denne femte artikkelen oppsøke fem broer fra 1800- og tidlig 1900-tall i kommunene Forsand, Strand og Hjelmeland.   Bli kjent Du...

Les mer

Lysefjorden (2) Ulvaskog

Dette er en kjekk tur fra parkeringsplassen på Botneveien via Ulvaskoghytta til Preikestolhytta Lysefjorden i sørvest-Norge er det...

Les mer