Pages Navigation Menu

Nasjonal turistveg Jæren

Den sørligste av landets 18 nasjonale turistveger kan meget vel være den flateste. Det er jo det Jæren er kjent som: Stort flatt...

Les mer

Friluftsfyret Kvassheim på Jæren

Sammen med Jærfyrene Obrestad, Feistein og Tungenes fyr, er fyret på Kvassheim tatt vare på som minne om en svunnen tid. Her får vi...

Les mer

Turene langs Jærkysten, versjon 2.0

De mange korte og lange turene i strandkanten langs Jæren foreligger nå i oppdaterte og utvidete beskrivelser. Dere lesere vil finne...

Les mer

Amerikatelegrafen på Ullandhaug og Nærland

For 100 år siden bygget man det som ble hetende «Eterhavets skrekk» på Ullandhaug ved Stavanger. Med et øredøvende leven ble...

Les mer

Det gamle gårdstunet på Audamotland ligger fremdeles øde

Øksnamotland var det opprinnelige navnet, men etter Svartedauden i 1348 ble gården liggende øde og fikk navnet Ødemotland eller...

Les mer

Havnene på Jæren

Også Jæren har havner, om enn i mindre grad naturlige havner. De er over årene blitt forsterket med moloer og gir en trygg havn for både...

Les mer

De slitne naustene på Jæren

Jærkysten er lang og naust finner vi langs hele strekningen fra Ogna i sør til Randaberg i nord. Noen av dem står til nedfalls, men er...

Les mer

Naustmiljøene på Jærkysten

Jæren er ikke bare jordbruk. Kyststripen har også gjennom historien gitt anledning til å høste blant havets frukter. Følgelig finner vi...

Les mer

Quiz – Sandstrender på Jæren

Det er en vakker kyststripe og her skal du få litt sand mellom tærne. Tidsfrist: 0 Quiz-summary 0 of 10 questions completed Spørsmål: 1 2...

Les mer

VIDEO – Jæren – Brusand

Filmen viser fotturen fra Ogna til Kvassheim (Hå kommune), den sydligste på Jæren. Videoen inngår i en serie med bilder og film fra...

Les mer

VIDEO – Jæren – Grødalandstunet

Filmen viser det unike Grødalandstunet i Hå kommune, som man kan besøke om man går langs Kongevegen nede i strandkanten, eller om man...

Les mer

VIDEO – Jæren – Husvegg

Filmen viser turen fra Varhaug Gamle Kirkegård til Kvassheim (Hå kommune). Videoen inngår i en serie med bilder og film fra fotturer på...

Les mer

VIDEO – Jæren – Kongevegen

Filmen viser scener fra den 8,5 km lange turveien/-stien mellom Varhaug gamle kirkegård og Hå gamle prestegård. Vi passerer...

Les mer

VIDEO – Jæren – Skeie

Filmen viser turen fra Hå Gamle Prestegård til Orreelva sør på Orrestranda forbi Nærland, Skeie og Vik (Hå og Klepp). Videoen inngår i en...

Les mer

Bilder fra Rogaland

Dette er klart det vestlandsfylket med flest besøkte kommuner og flest bilder å velge blant. Her er mye glede seg over, i mitt eget...

Les mer