Pages Navigation Menu

Steinkirker fra middelalderen

Steinkirker fra middelalderen

I Norge har vi hatt en tendens til å bygge i tre. Det er jo et forgjengelig materiale og følgelig er svært få trekirker fra middelalderen bevart. Derimot består over halparten av middelalderens steinkirker.

 

Den tidlige kirkebyggingen i landet

Vi skal i en serie spesialartikler introdusere mange av de gjenværende steinkirkene i landet, og alle de ti i Rogaland. Denne artikkelen tjener som en introduksjon til byggeskikken som utviklet seg under og etter kristningen av Norge.

I historisk forstand sammenfaller middelalderen i Norge med perioden mellom kristningen av landet og helt fram til reformasjonen i 1536. Vi var jo en utkant i Europa også den gang, og der sier man gjerne at perioden både startet og avsluttet før vår egen.

Kirkesøk er en database over alle 1625 kirker i Norge. De skriver om steinkirkene:

«Selv om kristningen av Norge hadde pågått i mange tiår, regnes Mostertinget omkring år 1024 som den formelle innføringen. Da laget Olav (den senere «hellige») Haraldsson og biskop Grimkjell de første kristne rettsbestemmelser for hele riket. Blant annet ble det bestemt at kongen skulle skaffe prester, mens bøndene skulle bygge kirker.»

 

Hordaland - Bømlo - Moster gamle steinkirke

Moster gamle steinkirke ble oppført drøye hundre år etter Mostertinget.

 

Etter det ble det igangsatt en storstilt byggeaktivitet over det ganske land – eller i det minste de delene av landet som den gang utgjorde Norge. De fleste kirkene ble bygget av tre, noe som var et spørsmål om både kompetanse og økonomi.

Det antas at det mellom år 1130 og 1350 ble bygget minst ett tusen og kanskje dobbelt så mange stavkirker i Norge alene. De opprinnelige trekirkene råtnet så å si på rot, men byggeteknikken utviklet seg stadig utover i middelalderen. Nye bygg ble reist oppå de gamle tuftene, eller med bruk av materialer fra de gamle kirkene.

Den eldste gjenværende stavkirken vi har, Urnes, dateres gjerne til år 1130. Urnes er som kjent på verdensarvlisten, og da som representant for alle de 28 stavkirkene som står igjen i landet.

Les spesialartikkelen om stavkirker.

 

Rogaland - Klepp - Orre gamle kirke

Kleberstein ble ofte brukt i hjørnene og portalene som bindingsverk. Her fra Orre kirke

 

Vi skal ha en landsoversikt

Vi skal i fortsettelsen konsentrere oss om steinkirker. Kirkesøk skriver:

«Ute i Europa ble kirker nesten alltid bygd i stein. Viktige fylkeskirker eller kirker oppført i rike jordbruksområder her i Norge ble derfor også ofte utført i stein. I disse kirkene kan man se romanske og gotiske stiltrekk. I Norge er fremdeles rundt 160 av de 270 steinkirkene som ble bygget, helt eller delvis bevart.»

Lokalhistoriewiki.no har en noe annen telling av kirker. Der navngis hele 314 kirker i stein fra middelalderen. En nærmere analyse av bruttolisten utleder noen hovedpunkter.

  • Det ble bygget steinkirker i alle landets (nåværende) fylker unntatt i Finnmark. Det var få også i de andre nordligste fylkene.
  • Flest kirker ble bygget i Hordaland (40), Vestfold (34), og Østfold (30).
  • Langt de fleste kirkene ble bygget som langkirker, lik de vi kjenner fra 1800-tallet. Noen få basilikaer ble også bygget etter europeisk tradisjon, og faktisk et par hulekirker også.
  • Noen av kirkene var katedralkirker, slik som Nidaros og Stavanger domkirke. Andre var klosterkirker, slik som på Utstein. De aller fleste var sognekirker.

Vi sitter igjen med 202 navngitte kirkesteder hvor det fremdeles finnes i det minste en tuft igjen.

  • 95 av kirkene er nå innbakt som del av dagens kirker
  • 34 er med mindre endringer fra middelalderen også i kirkelig bruk
  • 28 er museer som kan nyttes til kirkelige gjerninger
  • 45 er ruiner eller tufter.

Denne kategoriseringen må tas med en klype salt, og vil bli bearbeidet.

Det var forøvrig to stilarter som vi kjenner fra denne tiden, romansk og gotisk – i denne kronologiske rekkefølgen. En viktig forskjell var at gotikkens konstruksjonsteknikk ga mer spisse velvinger enn de halvrunde romanske. Noen kirker ble bygget i romansk stil i kirkeskipet og utvidet med kor i gotisk stil på senere tidspunkter i middelalderen. Lær litt mer.

Det er vakre bygg og man kan ikke unngå å legge merke til de ofte metertykke veggene. Ulikt de gamle pyramidebyggerne i Egypt, var det ikke metertykke steiner man anvendte. Man bygget nemlig innervegger og yttervegger med et hulrom mellom. Hulrommet ble fylt med mindre stein og gjerne kalk. Kleberstein ble brukt i rundbuene og hjørnene. Det var en ganske lett formbar og holdbar steintype.

 

Endringer siden middelalderen

Så godt som alle kirker har gjennomgått ombygginger. En del skjedde som resultat av branner og andre plutselige, ytre omstendigheter. Kirker kan ha blitt brent ned og ført opp en rekke ganger gjennom århundrene. Eksempelvis brant Korskirken i Bergen 1198, 1248, 1413, 1582, 1623, 1640 og 1702. Den står der ennå i Vågsbunnen, men hva er middelaldersk? På 1600-tallet og deretter på 1800-tallet var det likevel sterke taktskifter i det idémessige grunnlaget for hvordan kirkebygg skulle se ut, som skapte størst endringer.

Det skjedde altså først i et visst monn på 1600-tallet. Dette var et hundreår som særlig kjennetegnes av stor vilje til innendørs utsmykning med altertavler, utskårne og bemalte benkerader, preikestoler og så videre. Tak og vegger kunne bli malt i vakre mønstre, eller med bibelske motiver i nær sagt alle regnbuens farger. Noen steder ble det malt en mørk himling full av lysende stjerner. Dette tidsidealet finner vi også igjen i utsmykningen av stavkirkene.

 

Rogaland - Rennesøy - Utstein kloster

Alter og altertavle fra 1620-tallet i Utstein klosterkirke

 

Neste runde med endringer fant sted på 1800-tallet. Som følge av at befolkningsveksten endelig begynte å ta seg opp i Norge, folk begynte å flytte på seg, og økonomien kom i seget, så valgte nasjonale myndigheter å innføre ny kirkelovgivning som resulterte i behov for vesentlig større kirker enn tidligere. Stavkirkene ble revet i fleng og erstattet av nye kirkebygg etter statlige mønstertegninger. Steinkirker ble også revet, men lot seg i større grad enn stavkirkene bygge om og utvide i lengden, bredden og høyden. Det er primært tre som var byggematerialet under disse utvidelsene. Den som besøker mer enn en håndfull av steinkirkene fra middelalderen kan ikke unngå å legge merke til akkurat dette. Det var fra nå vi finner det vi oftest opplever som de «tradisjonelle» hvitmalte landsens kirker. De kanskje mest kjente typetegningene var det slottsarkitekt Linstow som stod for.

Middelalderens små lysglugger høyt oppe på veggene finner vi igjen i svært få kirker. Store vinduer ble satt inn i særlig siste del av 1800-tallet. Da ble også de ofte vakkert utskårne klebersteinsportalene som ledet inn i kirkebyggene flyttet og tildels utvidet. Innvendig portal mellom skipet og koret lengst framme ble også utvidet. I tillegg til at sollyset skulle slippe inn, skulle også interiøret være hvitt. Renessansens fargerike vegger og himlinger ble overmalt, og store mengder benker, losjer, veggtavler, malerier, altere, alterskap og så videre ble kastet på dynga. Noe endte nok på gårder rundt om, og kanskje brukt som byggemateriale i lokale låver (slik det f.eks. skjedde med en del av steinkorsene). En del av disse kunstskattene finner vi heldigvis igjen i universitetsmuseene i Oslo og Bergen.

1900-tallet og inn i vårt århundre bærer mest av alt preg av et ønske om bevaring av kirkene slik de nå er blitt etter århundrers aktiv bruk og utvikling, eventuelt kombinert med en forsiktig tilbakeføring til hvordan man antok de var på 1200- eller 1600-tallet.

 

Norway - Sør-Trøndelag - Nidaros cathedral

Mange vil nok framheve Nidarosdomen som landets fremste middelalderkirke. Etter omfattende restaurering i over hundre år er det kanskje ikke mye middelalderstein igjen av den.

 

Tabell med alle identifiserte steinkirker

I tabellen under ligger alle de 202 steinkirkene som er identifisert og kartlagt gjennom ulike nettkilder gjengitt tidligere i denne artikkelen. Det blir feil å karakterisere tabellen som lytefri og endelig.

I tillegg til den rent historiske usikkerhet med årstall og helgen, inneholder også tabellen karakteristikker av kirkene (kolonnene Bemerkning og Standard) som er utpreget skjønnsmessige. De er ment å være antydende. En kirke kan f.eks. være i utmerket stand (standard 1), men være merket med noe dårligere skåre på grunn av mangler ved middelalderautentisiteten.

Du kan selv jobbe i tabellen, og da rimeligvis helst på en litt større skjerm enn mobil eller nettbrett: Sorter, gjør utvalg, søk.

 

KirkeKommuneFylkeByggeårTypeViet tilBemerkningStandard
Aurlandsvangen kirkeAurlandSogn og Fjordane1202LangkirkeUvisstI bruk som kirke1 Meget bra
Austrått borgkapellØrlandSør-Trøndelag1100-tallet (slutten)LangkirkeUvisstInnlemmet i borganlegget på 1600-tallet3 Står oppreist, men
Avaldsnes kirkeKarmøyRogaland1250LangkirkeSt. OlavHoveddelen av dagens kirke. Sto lenge som delvis ruin2 Ganske bra
Bispekapellet, StavangerStavangerRogaland1300LangkirkeUvisstStår fremdeles like ved domkirken1 Meget bra
Borgkapell, BergenBergenHordaland1200-tallet (slutten)Ikke oppgittUvisstMuseumskirke. Innbygget i Rosenkrantztårnet3 Står oppreist, men
ClemenskirkenOsloOslo1100LangkirkeSt. ClementsRuin. nedlagt på 1500-tallet, forløper påvist4 Ruin eller tuft
Eidsvoll kirkeEidsvollAkershus1190KorskirkeSt. Peter og St. Paulus og det hellige korsDel av dagens kirke2 Ganske bra
Fransiskanernes klosterkirke, BergenBergenHordaland1250LangkirkeSt. OlavDel av dagens domkirke, forløper fantes3 Står oppreist, men
HallvardskirkenOsloOslo1130LangkirkeSt. HallvardRuin. nedlagt på 1600-tallet4 Ruin eller tuft
Halsnøy klosterkirkeKvinnheradHordalandUvisstLangkirkeUvisstRuin. Gikk ut av bruk ved reformasjonen4 Ruin eller tuft
Hamar domkirkeHamarHedmark1200BasilikaUvisstRuin. Påbegynt 1153, ferdig bygd ca 1200. Brant ned 1567.4 Ruin eller tuft
Hesby kirkeFinnøyRogaland1250LangkirkeUvisstI bruk som kirke1 Meget bra
Hovedøya klosterkirkeOsloOslo1147LangkirkeSt. EdmundRuin. Nedlagt ved reformasjonen4 Ruin eller tuft
Kinsarvik kirkeUllensvangHordaland1150LangkirkeUvisstDel av dagens kirke, forløper påvist1 Meget bra
Korskirken, BergenBergenHordaland1100-tallet (slutten)LangkirkeHellige korsDel av dagens kirke, korsarmer på 1620-tallet3 Står oppreist, men
Korskirken, OsloOsloOslo1250LangkirkeHellige korsRuin. ut av bruk i seinmiddelalderen4 Ruin eller tuft
Kristkirken, BergenBergenHordaland1000-tallet (slutten)BasilikaKristusTuft. Domkirke, men revet i 15314 Ruin eller tuft
Kvinnherad kirkeKvinnheradHordaland1250LangkirkeUvisstI bruk som kirke1 Meget bra
Kvitsøy kirkeKvitsøyRogalandUvisstLangkirkeSt. ClementsTuft. Avløst av ny kirke i 16204 Ruin eller tuft
LaurentiuskirkenBergenHordaland1100LangkirkeSt. LaurentiusRuin. Revet 15684 Ruin eller tuft
Leikanger kirkeLeikangerSogn og Fjordane1250LangkirkeUvisstDel av dagens kirke2 Ganske bra
Lyse klosterkirkeOsHordaland1146LangkirkeSta. MariaRuin. Nedlagt ved reformasjonen4 Ruin eller tuft
Mariakirken, BergenBergenHordaland1100BasilikaSta. MariaI bruk som kirke1 Meget bra
Mariakirken, GranGranOppland1300LangkirkeSta. MariaI bruk som kirke, lå øde etter brann i 1813, gjenreist i 1863, en av søsterkirkene1 Meget bra
Mariakirken, OsloOsloOslo1100LangkirkeSta. MariaRuin. nedlagt på 1500-tallet, forløper påvist4 Ruin eller tuft
Mariakirken, StavangerStavangerRogaland1272LangkirkeSta. MariaTuft. Nedlagt på 1500-tallet, bygning revet 18834 Ruin eller tuft
Moster gamle kirkeBømloHordaland1100LangkirkeUvisstMuseumskirke, avløst av ny kirke i 18741 Meget bra
Nidaros domkirkeTrondheimSør-Trøndelag1300BasilikaKristusI bruk som domkirke, lå lenge delvis som ruin1 Meget bra
Nikolaikirken, GranGranOppland1200BasilikaSt. NikolaiI bruk som kirke, en av søsterkirkene1 Meget bra
Nonneseter klosterkirkeBergenHordaland1100LangkirkeSta. MariaRuin. Revet 1529, tårnfot og kapell bevart4 Ruin eller tuft
Ogna kirkeRogaland1300LangkirkeUvisstHoveddelen av dagens kirke, gjenreist etter brann i 19911 Meget bra
Olavskirken klosterkirke, OsloOsloOslo1100-talletLangkirkeSt. OlavDel av dagens bispebolig, nedlagt ved reformasjonen3 Står oppreist, men
Orre kirkeKleppRogaland1250LangkirkeUvisstMuseumskirke, avløst av ny kirke i 19501 Meget bra
Sola kirkeSolaRogaland1150LangkirkeUvisstMuseumskirke, avløst av ny kirke i 18402 Ganske bra
Stavanger domkirkeStavangerRogaland1135BasilikaSt. SvithunI bruk som domkirke, spor etter forløper påvist1 Meget bra
Sørbø kirkeRennesøyRogaland1140LangkirkeSt. PeterI bruk som kirke1 Meget bra
Talgje kirkeFinnøyRogaland1150LangkirkeUvisstI bruk som kirke1 Meget bra
Tingelstad gamle kirkeGranOppland1100LangkirkeUvisstMuseumskirke, avløst av ny kirke i 18661 Meget bra
Utstein klosterkirkeRennesøyRogaland1270LangkirkeUvisstMuseumskirke, koret var sognekirke til 18991 Meget bra
Viste kirkeRandabergRogaland1200-talletLangkirkeUvisstRuin. gikk ut av bruk i seinmiddelalderen4 Ruin eller tuft
Vår Frue kirkeTrondheimSør-Trøndelag1200-tallet (tidlig)LangkirkeSta. MariaDel av dagens kirke2 Ganske bra
Alstadhaug kirkeLevangerNord-Trøndelag1150LangkirkeSt. PeterDel av dagens kirke1 Meget bra
Alstahaug kirkeAlstahaugNordland1100LangkirkeUvisstDel av dagens kirke1 Meget bra
Andebu kirkeAndebuVestfoldUvisstLangkirkeSta. Maria og St. NikolasI bruk som kirke3 Står oppreist, men
Asak kirkeSkedsmoAkershusUvisstLangkirkeSt. MikaelRuin. Også kalt Gudleiv Asakar kirkja. Brant og gikk ut av bruk på 1500-tallet4 Ruin eller tuft
Balke kirkeØstre TotenOppland1170LangkirkeUvisstDel av dagens kirke3 Står oppreist, men
Berg kirkeHaldenØstfold1100LangkirkeUvisstDel av dagens kirke3 Står oppreist, men
Berg kirkeLarvikVestfold1100 (før)LangkirkeSt. LaurentiusMuseumskirke, avløst av ny kirke i 18823 Står oppreist, men
Bodin kirkeBodøNordland1240LangkirkeUvisstDel av dagens kirke3 Står oppreist, men
Borgund kirkeÅlesundMøre og Romsdal1130LangkirkeSt. PeterDel av dagens kirke3 Står oppreist, men
Borre kirkeHortenVestfold1090LangkirkeSt. Olav og St. NikolasDel av dagens kirke3 Står oppreist, men
Botne kirkeHolmestrandVestfold1200LangkirkeSt. NikolasDel av dagens kirke3 Står oppreist, men
Bratsberg (Kapitelberget) kirkeSkienTelemark1100-talletLangkirkeSt. MikaelRuin. Gikk ut av bruk i seinmiddelalderen, Kapitelberget4 Ruin eller tuft
Byneset kirkeTrondheimSør-Trøndelag1184LangkirkeSt. Peter og St. MikaelI bruk som kirke3 Står oppreist, men
Bø gamle kirkeTelemark1250LangkirkeSt. OlavMuseumskirke, avløst av kirke på nytt sted i 18751 Meget bra
Bønsnes kirkeHoleBuskerud1200-talletLangkirkeUvisstI bruk som kirke, øde på 1500-tallet, gjenreist 1680, i dag privat kirke2 Ganske bra
Dale kirkeLusterSogn og Fjordane1250LangkirkeUvisstI bruk som kirke1 Meget bra
Dolm kirkeHitraSør-Trøndelag1500LangkirkeSt. ColbanusMuseumskirke, avløst av ny kirke i 1927. Mulig tidligere kirke på stedet.3 Står oppreist, men
Dypvåg kirkeTvedestrandAust-Agder1200LangkirkeUvisstDel av dagens kirke3 Står oppreist, men
Dønnes kirkeDønnaNordland1200LangkirkeUvisstDel av dagens kirke3 Står oppreist, men
Edøy gamle kirkeSmølaMøre og Romsdal1190LangkirkeUvisstMuseumskirke, avløst av ny kirke i 18853 Står oppreist, men
Efteløt kirkeKongsbergBuskerud1183LangkirkeSta. Maria og St. JohannesDel av dagens kirke3 Står oppreist, men
Eidanger kirkePorsgrunnTelemark1130LangkirkeSta. MariaDel av dagens kirke3 Står oppreist, men
Eidfjord kirkeEidfjordHordaland1309LangkirkeSt. JakobMuseumskirke. Ny kirke bygget 19811 Meget bra
Eidsberg kirkeEidsbergØstfold1275LangkirkeSt. OlavDel av dagens kirke2 Ganske bra
Enebakk kirkeEnebakkAkershus1104LangkirkeSt. BotolvDel av dagens kirke1 Meget bra
Fana kirkeBergenHordaland1150LangkirkeHellige korsDel av dagens kirke, kongelig kapell3 Står oppreist, men
Fiskum gamle kirkeØvre EikerBuskerud1250LangkirkeSt. OlavMuseumskirke, avløst av ny kirke i 18661 Meget bra
Fjære kirkeGrimstadAust-Agder1150LangkirkeUvisstDel av dagens kirke1 Meget bra
Follebu kirkeGausdalOppland1300LangkirkeUvisstDel av dagens kirke3 Står oppreist, men
Fon kirkeReVestfold1100-talletLangkirkeSt. MikaelDel av dagens kirke3 Står oppreist, men
Frogner gamle kirkeSørumAkershus1180LangkirkeUvisstMuseumskirke, brant, avløst av ny kirke like ved i 19253 Står oppreist, men
Gamle Aker kirke

OsloOslo1150BasilikaUvisstDel av dagens kirke1 Meget bra
Gamle Glemmen kirkeFredrikstadØstfoldUvisstLangkirkeUvisstI bruk som kirke, avløst av ny kirke i 1853, men tatt i bruk igjen i 19302 Ganske bra
Gildeskål kirkeGildeskålNordland1130LangkirkeUvisstMuseumskirke, avløst av ny kirke i 18811 Meget bra
Giske kirkeGiskeMøre og Romsdal1140LangkirkeUvisstDel av dagens kirke1 Meget bra
Gjerpen kirkeSkienTelemark1153LangkirkeSt. Peter og St. PaulusDel av dagens kirke3 Står oppreist, men
Haslum kirkeBærumAkershus1190Langkirke Sta. MariaDel av dagens kirke, Senere korskirke3 Står oppreist, men
Haug kirke, RingerikeRingerikeBuskerud1200LangkirkeUvisstDel av dagens kirke1 Meget bra
Haug kirke, VerdalVerdalNord-Trøndelag1170LangkirkeSt. AndreasTuft. Truet av elveerosjon, nedlagt på 1300-tallet4 Ruin eller tuft
Hedenstad kirkeKongsbergBuskerud1200LangkirkeSt. MikaelI bruk som kirke3 Står oppreist, men
Hedrum kirkeLarvikVestfold1100-talletLangkirkeSt. MikaelDel av dagens kirke1 Meget bra
Heggen kirkeModumBuskerud1200KorskirkeUvisstDel av dagens kirke2 Ganske bra
Hem kirkeLardalVestfoldUvisstLangkirkeUvisstDel av dagens kirke, muligens fra 1392, men tidligere kirke fantes3 Står oppreist, men
Herøy kirke, Møre og RomsdalHerøyMøre og Romsdal1200LangkirkeSta. MariaTuft. Avløst av ny kirke i 1859, synlig på gammel kirkegård4 Ruin eller tuft
Herøy kirke, NordlandHerøyNordland1250LangkirkeUvisstDel av dagens kirke3 Står oppreist, men
Hobøl kirkeHobølØstfold1100-tallet (slutten)LangkirkeSta. MargaretaI bruk som kirke2 Ganske bra
Hof kirkeHofVestfold1100-tallet (slutten)LangkirkeUvisstI bruk som kirke3 Står oppreist, men
Hoff kirkeØstre TotenOppland1200BasilikaUvisstDel av dagens kirke2 Ganske bra
Holla kirkeNomeTelemark1100LangkirkeSta. MariaRuin. Avløst av kirke på nytt sted i 18674 Ruin eller tuft
Holt kirkeTvedestrandAust-Agder1100LangkirkeUvisstDel av dagens kirke3 Står oppreist, men
Hove kirkeVikSogn og Fjordane1100LangkirkeSta. Maria (trolig)Museumskirke1 Meget bra
Hurum kirkeHurumBuskerud1150LangkirkeSta. Maria, senere Sta. MargaretaDel av dagens kirke2 Ganske bra
Huseby kirkeSkaunSør-TrøndelagUvisstLangkirkeSt. GorgoniusRuin. Brant i seinmiddelalderen4 Ruin eller tuft
Hustad kirkeInderøyNord-Trøndelag1163LangkirkeUvisstMuseumskirke, tårn ferdig 1180, står som museumskirke1 Meget bra
Hvaler kirkeHvalerØstfold1100LangkirkeUvisstI bruk som kirke3 Står oppreist, men
Høvåg kirkeLillesandAust-Agder1150LangkirkeUvisstDel av dagens kirke2 Ganske bra
Idd kirkeHaldenØstfold1100LangkirkeUvisstDel av dagens kirke2 Ganske bra
Ingedal kirkeSarpsborgØstfoldUvisstLangkirkeUvisstDel av dagens kirke3 Står oppreist, men
Kodal kirkeAndebuVestfold1200LangkirkeUvisstDel av dagens kirke3 Står oppreist, men
Korskirken, HamarHamarHedmarkUvisstLangkirkeHellige korsRuin. gikk ut av bruk i seinmiddelalderen, ruin i hage i Grønnegate4 Ruin eller tuft
Kråkstad kirkeSkiAkershus1100-talletLangkirkeSt. Peter og St. PaulusDel av dagens kirke, Store ombygginger2 Ganske bra
Kviteseid gamle kirkeKviteseidTelemark1260LangkirkeSt. OlavMuseumskirke, avløst av ny kirke i 19161 Meget bra
Lade kirkeTrondheimSør-Trøndelag1200LangkirkeHellige korsI bruk som kirke1 Meget bra
Lauvøya kapellHortenVestfoldUvisstLangkirkeSt. Hallvard og St. MartinMuseumskirke, lå lenge som ruin3 Står oppreist, men
Logtun kirkeFrostaNord-Trøndelag1160LangkirkeSt. MikaelMuseumskirke, avløst av ny kirke i 18663 Står oppreist, men
Lunner kirkeLunnerOppland1150LangkirkeUvisstDel av dagens kirke, opprinnelig rundt inngangstårn2 Ganske bra
Lørenskog kirkeLørenskogAkershus1100-tallet (slutten)LangkirkeUvisstDel av dagens kirke3 Står oppreist, men
Løten kirkeLøtenHedmark1200LangkirkeUvisstDel av dagens kirke3 Står oppreist, men
MargaretakirkenÅlesundMøre og RomsdalUvisstLangkirkeSta. MargaretaRuin. Nedlagt før år 12004 Ruin eller tuft
Margaretakirken

OsloOslo1250LangkirkeSta. MargaretaRuin. Ut av bruk i seinmiddelalderen4 Ruin eller tuft
Mikaelskirken, SeljeSeljeSogn og FjordaneUvisstHulekirkeSt. MikaelMuseumskirke, Fjullhule ovenfor klosteranlegget3 Står oppreist, men
Mikaelskirken, SkienSkienTelemarkUvisstHulekirkeSt. MikaelRuin. Mikaelshulen ved Norsjø var innviet og benyttet som kirke4 Ruin eller tuft
Mikaelskirken, TønsbergTønsbergVestfoldUvisstLangkirkeSt. MikaelRuin. Nedlagt ved reformasjonen, Slottsfjellet4 Ruin eller tuft
Mo kirkeVestre SlidreOpplandUvisstLangkirkeUvisstRuin4 Ruin eller tuft
Munkeby klosterkirkeLevangerNord-Trøndelag1150LangkirkeSta. Maria og Sta. BrettivaRuin. klosteret avløst av Tautra kloster, kirken nedlagt på 1500-tallet4 Ruin eller tuft
Mære kirkeSteinkjerNord-Trøndelag1200LangkirkeSta. Margareta, Sta. Maria, St. Quintius og St. HubertusI bruk som kirke, forløper påvist1 Meget bra
Nannestad kirkeNannestadAkershus1200LangkirkeSt. JohannesDel av dagens kirke, Store ombygginger2 Ganske bra
Nes kirke, NesNesAkershus1100-talletLangkirkeUvisstRuin. Siden 1854. Brent og gjenoppbygget flere ganger før det.4 Ruin eller tuft
Nes kirke, RingsakerRingsakerHedmark1100LangkirkeUvisstDel av dagens kirke2 Ganske bra
Nes kirke, Sauherad SauheradTelemark1180LangkirkeSt. Peter og St. PaulusDel av dagens kirke2 Ganske bra
Nesodden kirkeNesoddenAkershus1200LangkirkeUvisstI bruk som kirke3 Står oppreist, men
Nikolaikirken, SarpsborgSarpsborgØstfoldUvisstLangkirkeSt. NikolasRuin. Ut av bruk på 1500-tallet, skjeletter fra omkring år 1000 tyder på forløper4 Ruin eller tuft
Norderhov kirkeRingerikeBuskerud1150LangkirkeUvisstDel av dagens kirke2 Ganske bra
Nykirke kirkeHortenVestfold1100LangkirkeSt. OlavDel av dagens kirke3 Står oppreist, men
Nærøy kirkeNærøyNord-TrøndelagUvisstLangkirkeSta. Maria (trolig)Museumskirke, avløst av ny kirke i 1851, står som museumskirke3 Står oppreist, men
Nøtterøy kirkeNøtterøyVestfold1100-talletLangkirkeSta. MariaDel av dagens kirke2 Ganske bra
Oddernes kirkeKristiansandVest-Agder1100LangkirkeUvisstDel av dagens kirke, forløper omtalt på runstein fra 10201 Meget bra
Olavskirken, TrondheimTrondheimSør-Trøndelag1300LangkirkeSt. OlavRuin. Overtatt av fransiskanerne, usikker identitet, synlig inne i Folkebiblioteket4 Ruin eller tuft
Olavskirken klosterkirke, TønsbergTønsbergVestfold1180RundkirkeSt. OlavRuin. Nedlagt ved reformasjonen, ved Tønsberg bibliotek4 Ruin eller tuft
Rakkestad kirkeRakkestadØstfold1200-talletLangkirkeSta. Maria og St. MikaelDel av dagens kirke3 Står oppreist, men
Ramnes kirkeReVestfold1150LangkirkeSt. Peter og St. PaulusDel av dagens kirke3 Står oppreist, men
Ranem kirkeOverhallaNord-TrøndelagUvisstLangkirkeSt. Laurentius (trolig)Del av dagens kirke3 Står oppreist, men
Rein klosterkirkeRissaSør-Trøndelag1226LangkirkeSt. AndreasRuin. Forlenget i 1317, tidligere korskirke påvist4 Ruin eller tuft
Ringsaker kirkeRingsakerHedmark1150BasilikaUvisstDel av dagens kirke, korsarmer omkring 13001 Meget bra
Rokke kirkeHaldenØstfoldUvisstLangkirkeUvisstDel av dagens kirke3 Står oppreist, men
Roko kirkeLøtenHedmark1254 førLangkirkeSt. MikaelRuin. Satt i brann og nedlagt på 1560-tallet4 Ruin eller tuft
Romnes kirkeNomeTelemark1100LangkirkeSt. LaurentiusMuseumskirke, avløst av kirke på nytt sted i 18642 Ganske bra
Rygge kirkeRyggeØstfold1200LangkirkeUvisstI bruk som kirke2 Ganske bra
Råde kirkeRådeØstfold1182LangkirkeUvisstI bruk som kirke3 Står oppreist, men
Rødenes kirkeMarkerØstfold1230LangkirkeSt. Johannes, Sta. Margareta og Sta. KatharinaDel av dagens kirke2 Ganske bra
Røyken kirkeRøykenBuskerud1229LangkirkeSt. MikaelDel av dagens kirke3 Står oppreist, men
Sakshaug kirkeInderøyNord-Trøndelag1184LangkirkeSt. Egidius (usikkert)Museumskirke, avløst av ny kirke i 18713 Står oppreist, men
Sande kirkeSandeVestfold1100 (før)LangkirkeSta. MariaDel av dagens kirke3 Står oppreist, men
Sauherad kirkeSauheradTelemark1100LangkirkeSt. LaurentiusI bruk som kirke3 Står oppreist, men
Selbu kirkeSelbuSør-Trøndelag1200LangkirkeUvisstDel av dagens kirke1 Meget bra
Selje klosterkirkeSeljeSogn og FjordaneUvisstLangkirkeSt. AlbanusRuin. Selje var også bispesete4 Ruin eller tuft
Seljord kirkeSeljordTelemark1100-talletLangkirkeUvisstDel av dagens kirke3 Står oppreist, men
Sem kirkeTønsbergVestfold1100LangkirkeSt. OlavDel av dagens kirke3 Står oppreist, men
Siljan kirkeSiljanTelemark1150LangkirkeSt. MikaelDel av dagens kirke3 Står oppreist, men
Skaun kirkeSkaunSør-Trøndelag1200LangkirkeSt. Olav (trolig)I bruk som kirke. Også kalt Venn3 Står oppreist, men
Skedsmo kirkeSkedsmoAkershus1180LangkirkeUvisstDel av dagens kirke3 Står oppreist, men
Skeidi kirkeBambleTelemark1150LangkirkeSt. OlavRuin. Avløst av ny kirke i 1845 like ved4 Ruin eller tuft
Ski kirkeSkiAkershus1150LangkirkeUvisstDel av dagens kirke3 Står oppreist, men
Skiptvet kirkeSkiptvetØstfold1200LangkirkeUvisstI bruk som kirke2 Ganske bra
Skjeberg kirkeSarpsborgØstfold1100-talletLangkirkeSta. Maria, St. Peter og Vår herreDel av dagens kirke3 Står oppreist, men
Skjee kirkeStokkeVestfold1100LangkirkeSt. Peter og St. PaulusDel av dagens kirke3 Står oppreist, men
Skoger kirkeDrammenBuskerud1200LangkirkeSt. OlavMuseumskirke, avløst av ny kirke 18853 Står oppreist, men
Slidre kirkeVestre SlidreOppland1170LangkirkeSta. MariaI bruk som kirke1 Meget bra
Spangereid kirkeLindesnesVest-Agder1100-talletLangkirkeUvisstDel av dagens kirke3 Står oppreist, men
St. Olavs klosterkirkeHamarHedmarkUvisstLangkirkeSt. OlavTuft. Nedlagt ved reformasjonen, tuft synlig ved tørke4 Ruin eller tuft
Stange kirkeStangeHedmark1200LangkirkeUvisstDel av dagens kirke, forløper påvist1 Meget bra
Steigen kirkeSteigenNordland1300LangkirkeUvisstDel av dagens kirke3 Står oppreist, men
Stein kirkeHoleBuskerud1100-talletLangkirkeUvisstRuin. Brant i 16834 Ruin eller tuft
Stiklestad kirkeVerdalNord-Trøndelag1180LangkirkeSt. Olav, St. Ivo, St. Georg og SeljumenneneI bruk som kirke1 Meget bra
Styrvoll kirkeLardalVestfold1170LangkirkeUvisstI bruk som kirke3 Står oppreist, men
Støle kirkeEtneHordaland1160LangkirkeKristusDel av dagens kirke3 Står oppreist, men
Sunnivakirken kirkeSeljeSogn og Fjordane1120LangkirkeSta. SunnivaRuin. Ovenfor klosteranlegget4 Ruin eller tuft
Søndeled kirkeRisørAust-Agder1150LangkirkeUvisstDel av dagens kirke3 Står oppreist, men
Sørum kirkeSørumAkershus1166LangkirkeSt. Peter og St. PaulusI bruk som kirke3 Står oppreist, men
Tanum kirke, Bærum BærumAkershus1100-tallet (tidlig)LangkirkeSta. MariaDel av dagens kirke1 Meget bra
Tanum kirke, LarvikLarvikVestfold1100LangkirkeSt. OlavDel av dagens kirke, forløper påvist1 Meget bra
Tautra klosterkirkeFrostaNord-Trøndelag1207LangkirkeSta. MariaRuin. Klosteret nedlagt ved reformasjonen4 Ruin eller tuft
Tenol kirkeEidsbergØstfoldUvisstLangkirkeSt. Peter og St. PaulusRuin. Gikk ut av bruk på 1600-tallet. Også kalt Tenor4 Ruin eller tuft
Tilrem kirkeBrønnøyNordlandUvisstLangkirkeUvisstRuin. Gikk ut av bruk i seinmiddelalderen4 Ruin eller tuft
Tingvoll kirkeTingvollMøre og Romsdal1100-talletLangkirkeUvisstI bruk som kirke1 Meget bra
Tjølling kirkeLarvikVestfold1150LangkirkeSta. Maria og St. MikaelDel av dagens kirke3 Står oppreist, men
Tretten kirkeØyerOppland1466LangkirkeUvisstTuft. Synlig på gammel kirkegård, avløst av ny kirke i 15884 Ruin eller tuft
Tromøy kirkeArendalAust-Agder1150LangkirkeUvisstDel av dagens kirke, mulig forløper påvist2 Ganske bra
Trondenes kirkeHarstadTroms1440LangkirkeUvisstI bruk som kirke1 Meget bra
Trøgstad kirkeTrøgstadØstfold1250LangkirkeSt. OlavDel av dagens kirke2 Ganske bra
Tveit kirkeKristiansandVest-Agder1100LangkirkeUvisstDel av dagens kirke2 Ganske bra
Ullensvang kirkeUllensvangHordaland1250LangkirkeUvisstDel av dagens kirke3 Står oppreist, men
Ulnes kirkeNord-AurdalOppland1250LangkirkeUvisstI bruk som kirke3 Står oppreist, men
Ulstein kirkeUlsteinMøre og Romsdal1150LangkirkeUvisstRuin. Avløst av ny kirke i 1849, synlig på gammel kirkegård4 Ruin eller tuft
VangskirkenVossHordaland1277LangkirkeUvisstI bruk som kirke3 Står oppreist, men
Vanse kirkeFarsundVest-Agder1100-talletLangkirkeUvisstDel av dagens kirke3 Står oppreist, men
Vassås kirkeHofVestfold1300LangkirkeUvisstDel av dagens kirke3 Står oppreist, men
Vereide kirkeGloppenSogn og Fjordane1100-talletLangkirkeUvisstDel av dagens kirke2 Ganske bra
Verne klosterkirkeRyggeØstfold1190LangkirkeUvisstRuin. nedlagt ved reformasjonen4 Ruin eller tuft
Vestre Moland kirkeLillesandAust-Agder1150LangkirkeUvisstDel av dagens kirke2 Ganske bra
Veøy gamle kirkeMoldeMøre og Romsdal1200LangkirkeSt. PeterMuseumskirke, avløst av ny kirke i 19073 Står oppreist, men
Vike kirkeModumBuskerud1270LangkirkeUvisstRuin. revet på 1600-tallet, stein brukt ved påbygging av Heggen kirke4 Ruin eller tuft
Viklem kirkeØrlandSør-Trøndelag1400-talletLangkirkeUvisstDel av dagens kirke, forløper påvist3 Står oppreist, men
Vinje kirkeSnåsaNord-TrøndelagUvisstLangkirkeUvisstDel av dagens kirke3 Står oppreist, men
Våle kirkeReVestfold1190LangkirkeSt. OlavDel av dagens kirke3 Står oppreist, men
Våler kirkeVålerØstfold1175LangkirkeSta. MariaDel av dagens kirke3 Står oppreist, men
Værnes kirkeStjørdalNord-Trøndelag1100-talletLangkirkeSta. Margareta (trolig)I bruk som kirke1 Meget bra
Åheim kirkeVanylvenMøre og RomsdalUvisstLangkirkeSt. JetmundMuseumskirke, avløst av ny kirke i 18633 Står oppreist, men
Ænes kirkeKvinnheradHordaland1270LangkirkeUvisstI bruk som kirke3 Står oppreist, men
Østre Gausdal kirkeGausdalOppland1300LangkirkeUvisstDel av dagens kirke. Også kalt Riddervoll kirke3 Står oppreist, men
Øyestad kirkeArendalAust-Agder1250LangkirkeUvisstDel av dagens kirke2 Ganske bra

 

 

Les mer om steinkirker rundt om i landet

I tabellen ligger en del kirkenavn inne som lenker. Det er lenker til de kirker som forfatteren har besøkt, fotografert og gitt en særskilt omtale av i egne oppslag eller i samleoppslag. For enkelthetens skyld nevnes de også her.

Steinkirker fra andre deler av landet følger her.

Klosterruiner innbefatter også kirker på samme steder:

Steinkirker og kloster i Rogaland (ti gjenstående og tre tufter):

 

Bilder fra kirkene

Om du ønsker å se mange flere bilder enn i denne artikkelen, og ikke ønsker å åpne hver enkelt spesialartikkel, gå da til denne siden og klikk merkelappen «Kirke». Da vil du få opp omlag 500 bilder, de aller fleste fra middelalderens steinkirker.

 

Kart over landets steinkirker

Her finner du hver kirke korrekt plassert geografisk på et kart. En tilsvarende komplett oversikt finnes så vidt vites ikke. De samme opplysninger som i tabellen over, er lagt inn i markørene i kartet.

Du kan klikke på kartet og zoome inn og ut her og nå, eller åpne det i fullskjerm.

 

 

Det visuelle inntrykk av dette kartet er at steinkirkene ble bygget i kystnære områder. Svært mange av de som vi har igjen ligger rundt Oslofjorden og noen få mil inn i landet. En viss konsentrasjon finner vi også i Rogaland og Hordaland, og rundt Trondheimsfjorden.

Indre strøk er i liten grad representert i dette kartet, og ville vært om også forsvunnede kirker hadde vært inkludert. Dette reflekterer nok primært hvordan rikdommen var fordelt i Norge i middelalderen. Den som leser et kart over landets gjenværende 28 stavkirker, vil fort oppdage at nettopp disse i stor grad finnes i innlandet, oppetter dalførene på Østlandet og innerst i fjordarmene på Vestlandet. Tre var billigere byggemateriale, og utviklingen gjennom middelalderen og i hundreårene etter reformasjonen gikk saktere i indre strøk enn i de mer befolkningstunge kystområdene. Hvor finner du så et tilsvarende kart over stavkirkene våre fra middelalderen? Jo her:

Les spesialartikkelen om stavkirker.

 

Les mer

Sandalsand har til denne artikkelen brukt internettkilder som Lokalhistoriewiki, Kirkesøk og Kunsthistorie for å nevne noen. Den bygger i realiteten også på kildehenvisninger gjengitt i artiklene fra enkeltkirkene. Av standardverk må nevnes Jan Hendrich Lexow sin artikkel om «Middelalderens steinkirker i Rogaland» og for landet som helhet er det Øystein Ekroll sin bok «Med kleber og kalk – norsk steinbygging i mellomalderen 1050-1550» som gjelder. Sistnevnte står også bak «Kirker i Norge – middelalder i stein» sammen med Morten Stige. Den første boken tar for seg alle steinkirkene, den siste har gjort et utvalg og går mer i detalj.

Etter at denne artikkelen ble skrevet har jeg fått tilsendt den utmerkede boken «Kirker i glemselens slør» (2016) av Dag Bertelsen. For bestilling, ta kontakt med forfatteren på epost dag.bertelsen@ntebb.no. Det er et omfattende verk som her foreligger, og den fortjener utbredelse ikke minst da den er utgitt på hans eget forlag.

Det må understrekes at artikkelserien om steinkirker ikke er et forskningsprosjekt, men etterrettelighet og kildebruk er etterstrebet. Det er Sandalsands utvalg av fakta, i kombinasjon med egne tolkninger og opplevelser fra besøk til rundt 50 kirker som i stor grad bærer artiklene, og leserne må selvsagt konsultere de øvrige kunnskapsressursene om mer kunnskap ønskes. Som andre artikler på Sandalsand, er hensikten å lære litt bort, og stimulere til at flere oppsøker og oppdager våre kulturminner. Kunnskap om fortiden gir grunnlaget for bevaring for framtidens generasjoner.

Denne artikkelen er del av tematikk knyttet til religion – og da særlig bygningene. Les mer og finn enda flere artikler i menyvalget om Religion og se spesialartikkelen om Klostre i middelalderens Norge.

 

Kommenter