Pages Navigation Menu

Steinhuset på Hadeland – Norges eldste profane bygning på landet

Steinhuset på Hadeland – Norges eldste profane bygning på landet

Dette er selvsagt et nasjonalt klenodium, og samtidig ser det så beskjedent ut der det ligger nær mer prominente representanter for middelalderens byggekunst.

 

Bakgrunnen

Vi er bare få hundre meter fra de storslåtte Søsterkirkene (Nikolaikirken og Mariakirken) på Granavollen, Hadeland. Steinhusets alder og funksjon er uklar, men funn tyder på at det kan ha vært bygget rundt 1210.

Det er likevel ikke utelukkende et 1200-talls bygg vi i dag møter, for det ble fornyet og reparert på 1500-tallet etter en brann. De høye gavlene ble reist først rundt 1900, etter det man antok var opprinnelig form. Selve huset er på 8×12 meter over to etasjer med hvelvet kjeller underst. Kjelleren er hogget ned i berggrunnen og viser rester av en peis. En steintrapp fører opp til første plan. Her er et stort rom med peis. Andre etasje utgjøres av en stol sal med peis og et eldgammelt privet (toalett). Den opprinnelige adkomsten var gjennom en utvendig svalgang.

Funksjonen er også usikker. Noen har spekulert i at det var del av et kloster, eller i det minste hvilested for munker som vandret pilegrimsleden til Trondheim like bortenfor. Der går den ennå. Sannsynligvis var det en prost ved navn Bård som førte opp bygget med sine solide dimensjoner. Her var det nemlig både i før-reformatorisk tid og etter reformasjonen, prestegård for Gran. Huset kan både ha vært bolig, gildesal og, ettersom konstruksjonen er så solid, festningsverk i tider med ufred. Lite tyder på at det har vært et gudshus, og følgelig er det blitt framstilt som den eldste profane, eller verdslige, bygningen på landsbygda i Norge. Den eneste fra middelalderen, sier noen.

 

Oppland - Gran - Steinhuset

Steinhuset sett fra nord.

 

Opplevelser

Kirken, dvs. Opplysningsvesenets fond, overdro i 1972 Steinhuset til en nyetablert stiftelse, men beholdt eiendommen rundt. Stiftelsen Steinhuset foretok de første årene et kartleggings- og restaureringsarbeid og har så etablert husets nye funksjon som en kulturell møteplass på Hadeland. Det leies ut til møter, konserter og selskaper.

Selskap var det også den vakre sommerdagen vi kom hit. Det var aktivitet ute og inne, og derigjennom lite attraktivt å trenge seg på for å komme innendørs. Det ble dermed med en liten kikk rundt bygget, reflektert i bildene i denne artikkelen. Bildet under er fra en åpen kilde.

 

Salen i overetasjen

Salen i overetasjen. (Bilde: Wikimedia Commons/Sven Rosborn)

 

Like ved Steinhuset ligger Prestegårdshagen anlagt på 1700-tallet. Hagen er på seks mål og overtatt av kommunen i 1997. Da vi kom så vi skilt med adgang forbudt, og det er synd for den skal visst være satt fint i stand.

 

Praktisk

Den som kjører Rv4 til Gran sentrum, vil finne skilt mot Granavollen. Steinhuset ligger få hundre meter bortenfor det gamle gjestgiveriet og Søsterkirkene.

 

 

Les om Steinhuset på Stiftelsen Steinhuset, Historiske HadelandWikipedia, og Pilegrimsleden. En artikkel av Sven Rosborn ligger tilgjengelig på Nasjonalbiblioteket: (1) Bygningsarkeologiske undersøkelser og det samme gjør (3) Skiftende bruk og skjebne av blant annet Bernt C. Lange.

Gran kommune kan du lese flere artikler om på Sandalsand. I nær gåavstand ligger Søsterkirkene (Nikolaikirken og Mariakirken), Granavolden Gjestgiveri og Prestenkesetet Sjo.

Her ser du flere bilder fra Steinhuset:

 

Kommenter