Pages Navigation Menu

Quiz – Stavkirkene

Quiz – Stavkirkene

Vi har da noen kirker igjen å smykke oss med, og glede oss over. Her får du 10 spørsmål om norske stavkirker.

Se om du klarer disse spørsmålene.

Kommenter