Pages Navigation Menu

Quiz – Norsk museum for …?

Quiz – Norsk museum for …?

Vi har ganske mange industrimuseer rundt om i landet, museer som er gitt et nasjonalt ansvar og «Norsk» i tittelen. Vi skal finne ut hvor de ligger.

 

En del museer er oppgraderte og har nasjonale oppgaver, og statlig finansiering, innenfor sitt virkeområde. Det er lokalisering vi er ute etter for 10 museer.

Kommenter