Pages Navigation Menu

Quiz – Norges ukjente byer

Quiz – Norges ukjente byer

Fra 1996 har et kommunestyre hatt anledning til selv å proklamere kommunen, eller et tettsted, som by. Vi skal her ta for oss ti, for mange, ukjente byer. For å gjøre det enkelt skal du få spørsmål om fylke byen ligger i.

 

Velg ett av de fire svaralternativene.

 

Kommenter