Pages Navigation Menu

Religion

Religion

Nesten all religionsutøvelse vil gi seg fysiske utslag i en eller annen form. Tenk kirkebygg. Det er dette aspektet ved religion du primært vil finne her.

En særlig oppmerksomhet er viet middelalderkirker. Det kan med tiden komme artikler om også andre religiøse byggverk og steder. I tillegg vil du finne referanser til religion under andre overskrifter. Eksempelvis er gravhaugene fra forhistorisk tid og kirkegårdene fra historisk tid framtredende opplevelser i artiklene fra fotturene på Jæren. Merk at dette temaet har nær sammenheng med temaet Kultur, og det er nok den kulturhistoriske siden ved religionsutøvelsen som er hovedanliggendet i tekstene under. Dersom du ønsker å se kun bilder fra temaet Religion, gå til denne siden og klikk merkelappene for Kirke, Kloster, Stavkirke og Gravplass.

Religiøse bygg er forøvrig utførlig behandlet i en serie på 12 artikler på Sandalsands engelskspråklige del. Serien har hele verden som arena, men noen av eksemplene og illustrasjonene er hentet fra Norge.

 

Det ringte til vesper i kirke og klostre da Kristin trådte inn på Kristkirkegården. Et øyeblikk våget hun å skotte opp over kirkens vestgavl, så slo hun blendet øynene ned. Mennesker hadde ikke av egen kraft maktet dette verk, Guds ånd hadde virket i den hellige Øystein og de menn som etter ham bygget huset. (Sigrid Undset i «Kristin Lavransdatter»)

 

Denne siden er illustrert av et bilde fra Stavanger domkirke.