Pages Navigation Menu

Natur

Natur

Vi mennesker distanserer oss mer og mer fra naturen, vi bygger den stadig mer ned, og artsmangfoldet presses til stadighet som følge av våre handlinger. Samtidig påvirkes handlingsrommet for menneskelig livsutfoldelse av endringer i naturen, og naturen selv har aldri stoppet å endre seg selv gjennom de fem milliarder år som vår klode har eksistert. 

På denne siden får du en oversikt over artikler som er kategorisert som natur. Natur er så mangt. Du vil finne naturopplevelser beskrevet i Bilturer. Svært mye naturrelatert stoff ligger selvsagt innbakt i artiklene om Fotturer.

Denne siden er i likhet med andre oppslag under Opplevelser, en samlekategori. De artiklene du finner nedenfor omhandler naturfenomener (slik som Saltstraumen), og våre grep for å pleie og hegne om naturens mangfold (slik som Botanisk Hage). Enkelte av artiklene passer ikke noe annet sted, og derfor er denne kategorien etablert. Så får vi se hva som kommer etterhvert.

 

Kunst er det motsatte af natur. Et kunstværk kommer blot fra menneskets indre. – Kunst er billedets form tilblivet gjennem menneskets nerver – hjerte – hjerne – øie. – Kunst er menneskets trang til krystalisation. Naturen er det evig store rike hvorfra kunsten tar sin næring. Naturen er ikke alene det for øiet synlige – den er osså sjælens indre billeder – billeder paa øiets bakside. (Edvard Munch)