Pages Navigation Menu

Museer

Museer

Denne nettsiden er full av opplevelser innen ulike typer kategorier. Her er det lagt inn artikler som omtaler museer av svært så ulike slag. 

Noen av de du finner nedenfor, vil du også finne under overskriften Gårdstun. Det gjelder Folkemuseer og enkeltstående gårdstun som er som avdelinger å regne i de forskjellige regionmuseene landet er inndelt i. Flere museer er besøkt som ledd i bilturene og er omtalt i mer omfattende artikler.

Alle artikler rommer omtaler av opplevelsene på stedet, og praktiske opplysninger. Bilder, og noen ganger videoer, er lagt inn sammen med lenker til utfyllende informasjon hos museumseier eller andre. Fire artikler drøfter museer på et overordnet nivå: (1) Hva er et museum?; (2) Ideen om folkemuseer; (3) Kunstmuseer til glede og besvær; (4) Tekniske og industrielle museer og kulturminner.

Jeg håper mine artikler kan bidra til å gjøre disse bevingede ord til skamme:

 

Man bør gå på museer – siden jeg er begyndt at gå på museer, har jeg sovet hver nat – der er intet der trætter en så meget som museer. (Storm P.)

 

Illustrasjonsbildet på denne side er fra Norsk Oljemuseum i Stavanger.