Pages Navigation Menu

Kunst

Kunst

Under denne overskriften skal vi først og fremst konsentrere oss om bildende og skulpturell kunst. Artiklene inneholder beskrivelser av flere kunstmuseer rundt om i landet, såvel som vandringer i byer på jakt etter skulpturer og annen utsmykning av det offentlige rom.

Kunst som uttrykksform (fine art på engelsk eller beaux arts på fransk) omfatter historisk sett kunstformene maleri, skulptur, arkitektur, musikk og lyrikk. Sistnevnte er gjerne utvidet til tekst i et bredere format (lyrikk, poesi, bøker), mens scenekunst (teater og dans), film, fotografi, videoproduksjon og mer også er inkorporert i kunstbegrepet. 

I den utstrekning Sandalsand inneholder artikler fra alle disse kunstformene, så vil du finne dem under andre overskrifter, og da særlig Kultur. Kunsthåndverk og kunstindustri er plassert i Kunst eller Kultur, eller begge steder. Noen bevisste dobbeltregistreringer forekommer: Kunstmuseene lar seg gjenfinne i både Kunst og Museer, mens artiklene om skulpturer oftest også hører hjemme i Urbane fotturer

 

Ingen kunstner er forut for sin tid. Han er sin tid. Det er de andre som er på etterskudd. (Martha Graham)

 

Illustrasjonsbildet er fra Munchsalen i Nasjonalgalleriet i Oslo, før flytting til Vestbanen.