Pages Navigation Menu

Kultur

Kultur

Noen opplevelser du fysisk kan oppsøke rører ved selveste den norske folkesjelen, andre simpelthen ved norsk kulturhistorie, både i fortid og i samtid.

På denne siden får du en oversikt over artikler på dette nettstedet som er kategorisert som kultur. Kultur er så mangt. Bildende og skulpturell kunst vil du finne under overskriften Kunst. Bygningshistoriske steder ligger under menyvalget Gårdstun. Andre deler av vår kulturhistorie er beskrevet som del av bilturene. Videre framgår kulturhistoriske steder i menyvalget Byer og steder, og vår kulturhistorie har dessuten en tett relasjon til artiklene om religion og religiøse bygg og til museer. Kultur behøver ikke være noe fysisk, men også ideer og tankesett, tradisjoner og væremåter.

Følgelig er det slik at den siden du nå er inne på, er en slags restkategori. Listen med kulturopplevelser nederst er tross alt dette temmelig omfattende (ca. 100). Noen av artiklene kan også gjenfinnes under de andre refererte overskriftene.

Illustrasjonsbildet på denne siden er fra Bryggen i Bergen. Den er som kjent et verdensarvsted pga. sin kulturhistoriske betydning. På Sandalsand vil du møte omtale av Bryggen i flere artikler under Kultur, som del av stedsopplevelsene i Byer og steder og som del av en byvandring i Urbane fotturer.

 

Kultur er å si den sannhet man har sett med sine egne øyne og formulert ved sin egen tanke. (Jens Bjørneboe)