Pages Navigation Menu

Kultur

Kultur

Noen opplevelser du fysisk kan oppsøke rører ved selveste den norske folkesjelen, andre simpelthen ved norsk kulturhistorie, både i fortid og i samtid. Kultur behøver likevel ikke være noe fysisk, men også ideer og tankesett, tradisjoner og væremåter.

Kultur er så mangt, og gjenfinnes under flere av de andre overskriftene og menyvalgene på Sandalsand. Bildende og skulpturell kunst vil du finne under overskriften Kunst. Bygningshistoriske steder ligger under menyvalget Gårdstun. Vår kulturhistorie er beskrevet som del av bilturene. Kulturhistoriske steder framgår i menyvalget Byer og steder, og vår kulturhistorie har dessuten en tett relasjon til artiklene om religiøse bygg og til museer

Den siden du nå er inne på, har litt av alt, presentert gjennom ca 100 artikler. Noen av dem gjenfinnes også under de andre refererte overskriftene.

Illustrasjonsbildet på denne siden er fra Bryggen i Bergen. Den er som kjent et verdensarvsted pga. sin kulturhistoriske betydning. På Sandalsand vil du møte omtale av Bryggen i flere artikler under Kultur, som en stedsopplevelse i Byer og steder og som del av en byvandring i Urbane fotturer.

 

Kultur er å si den sannhet man har sett med sine egne øyne og formulert ved sin egen tanke. (Jens Bjørneboe)