Pages Navigation Menu

Lille Stokkavatn i Stavanger

Lille Stokkavatn i Stavanger

Som en liten unge ved siden av Store Stokkavatn ligger Lille Stokkavatn, eller «Litle» som vi sier. Det er en herlig liten grønn lunge akkurat passe for en ettermiddagstur på under timen.

 

Opplevelser

Med 2,5 km rundt vannet på grusvei kan du selvsagt komme deg rundt langt kjappere. Det gjør også lokalbefolkningen. Dersom du er her sjeldnere eller er så heldig å ha med deg småbarn, kan du fylle rundturen med mer innhold.

 

Rogaland - Stavanger - Lille Stokkavatn

Det er flott her ved Lille Stokkavatn

 

Turveien går helt i vannkanten det meste av runden. Den mest interessante delen er langs den nordlige langsiden. Her finner du noen flotte trær, rimelig tett vegetasjon faktisk. Og så finner du bergvegger å klatre i, for barna eller de som vil oppleve barnet i seg selv. Fuglelivet er heller ikke å forakte, verken ute på vannet eller over hodene. Det er utplassert et stort antall nummererte fuglekasser høyt opp i trærne.

Derfor er det godt mulig du vil ønske å tilbringe mer tid enn beregnet på din ferd. Heldigvis finner du rastebord i vestlig ende, og benker langs nordsiden og mot øst.

Det triste med Lille/Litle Stokkavatn er at sørsiden langs vannet er så utilgjengelig. Heldigvis er det nå blitt grust en turvei langs bilveien i det minste og det ligger planer om opparbeidelse av en turvei litt nærmere vannet enn i dag også på sørsiden. Her er det natur- og landbruksmessige hensyn å ivareta.

 

Rogaland - Stavanger - Lille Stokkavatn

Det store sivhavet på sørsiden, utsikt over vannet opp mot Byhaugen

 

Ved vestre kortende kan man følge Møllebekken ned til Store Stokkavatn for en lengre runde, og her er det også mulig å komme seg opp på Byhaugen. I østre ende ligger det et vakkert kulturlandskap med gressende kyr opp etter bakkene og den spennende Egenes kolonihage på andre siden av E39. Les oppslaget om blant andre Stavangers kolonihager.

På 1920- og 1930-tallet drev de med isskjæring i Lille Stokkavatn. Isen ble oppbevart i ishus ved vannet før det ble sendt til Chr. Bjelland og Frue Meieri. Det var forsåvidt bra de sluttet med, all den tid jeg har skøytet her både i oppveksten og i voksen alder. Dette vannet er nemlig et av de som tidligst blir «lovlig» når kulden legger seg over Stavanger med noen års mellomrom.

 

Praktisk

Kartet under viser Sandalsands vandrerute akkurat denne ettermiddagen, slik den er lagt inn på Lommekjent.no. Lengden på turen er ca. 2,5 km, på grusvei helt rundt. Som høydeprofilen under kartet viser, er det ikke store variasjonen. Den som vil gjøre turen litt lenger, kan legge den i en sløyfe ned til Store Stokkavatn.

 

 

Markørene på kartet viser hvor vi finner den eneste parkeringsplassen langs ruta. Tidligere var det også P-plass nede mellom Store og Lille Stokkavatn, men den er nå stengt og det er satt opp rastebord i stedet. Dette er en av flere parkeringsplasser tilgjengelig for de som skal gå rundt Store Stokkavatn. Der er forresten opplyst rundt begge vann.

Les gjerne denne artikkelen hos Stokka historielag.

Bildene under kan klikkes på for en større versjon.

 

Kommenter