Pages Navigation Menu

Kloss i Sognefjorden ligger Leikanger kirke

Kloss i Sognefjorden ligger Leikanger kirke

Det er en steinkirke fra middelalderen og ble bygget ca. 1250 eller noe seinere. Beliggenheten er flott, men fagfolk har ikke bare godord å si om den.

 

Opplevelser

Solvendt ligger kirken her i skråningen på nordsiden av Sognefjorden. Kirkestedet går for å ha vært et tidligere kultsted og «sentrum for fest og leik». Den gamle «leikvangen» ga siden navn til både sted, kirke og sogn.

Det er en langkirke vi har med å gjøre, altså en som er rektangulær i form (ca. 18x11m). Den blir beskrevet å ha svært enkel arkitektur og teknisk sett være en kasse av stein.

 

Kirkerommet sett fra bakdøren (Foto: Kirkesøk)

Kirkerommet sett fra bakdøren (Foto: Kirkesøk)

 

Lite skjedde med kirken fram til 1872, men den fikk et tårn og to våpenhus på 1600-tallet. I 1872 kastet man ut alt inventaret, rev våpenhuset og bygget opp et svært tårn. Alle de gamle åpningene ble ødelagt. Gjennom 1900-tallet ble de radikale endringene gradvis snudd og blant annet ble det gamle inventaret satt tilbake. Ambisjonen har vært å få fram 1600-talls utseendet igjen.

 

Sogn og Fjordane - Leikanger - Steinkirken

Den ligger kloss i riksveien, kirken i Leikanger.

 

Praktisk

Vi er i Leikanger og hit kommer vi når vi kjører langs Sognefjorden på nordsiden på riksvei 55. Kirken ligger på sjøsiden av veien og er lett å få øye på.

 

 

Les omtalen på Norges kirker, FylkesarkivetKirkesøk, Wikipedia og hos Ekroll. Denne artikkelen er del av en større serie her på Sandalsand norsk om steinkirker fra middelalderen.

 

 

Kommenter