Pages Navigation Menu

Jærkysten: Håhammeren – Møllebukta

Jærkysten: Håhammeren – Møllebukta

Denne turen langt inne i Hafrsfjord er etter mye om og men blitt veldig bra. Først fikk man lagt turvei nedenfor private eiendommer, så langs en skytebane og til slutt rundt den nesten uinntakelige Håhammeren.

Jærkysten fra Tungenes i nord til Ogna i sør er over 100 km å gå. Den består av lange strender med sand, rullestein og svaberg. Det er gode muligheter for fotturer i naturskjønne omgivelser langs omtrent hele strekningen. Denne artikkelen beskriver en av turene langs kyststripa i Stavanger kommune.

 

Opplevelser

Tilrettelegging av denne turveien for allmenheten var ikke enkel i sin tid, fordi vi går like forbi en del hytter og eneboliger. Det er lagt en fin turvei helt nede ved sjøen, bak en voll, slik at man ikke er i fare for skudd fra skytebanen under Madlatua. Det må sies at turveien utenfor, og tildels gjennom Håhammaren, kvalifiserer til prisutmerkelser. Det er en ren nytelse å gå den.

Det interessante med sistnevnte buede gangbro og elegante skjæring i fjell, er at den ikke bare tjener en funksjon – det å tilrettelegge for fotgjengere – men også har en estetikk som gjør nyvinningen til et turmål i seg selv. En parallell er Vegvesenets satsing på Nasjonale turistveger, hvor man også har lagt vekt på å bringe inn opplevelser i form av moderne arkitektur og rene kunstverk.

Når man er her ute, bør man ta seg en tur opp på Madlatuå for en fantastisk utsikt i alle retninger. Ta gjerne med Gjerdesberget i samme slengen. Begge høydene er ca. 75 meter over fjorden.

 

Det var industriell aktivitet langs denne delen av Hafrsfjord. Den er det lite igjen av. Madla Teglverk hvor Alexander Kielland i ni år sto som eier, er for lengst nedlagt. Kikk bortom det gamle Hiorth-huset fra 1700-tallet. Det sto opprinnelig på Ogna og huset den gang lakselorder og norske kunstmalere. Ved sjøkanten like ved ligger Speiderbrygga hvor man tidligere hadde det artige vikingskipet tilhørende Madlaspeiderne. Lenger inn mot Møllebukta ligger Marinebrygga, tilhørende KNM Harald Haarfagre i Madlaleiren like bortenfor.

Få også med deg «Fiskerkonen», bronsestatuen over kvinnen som gikk barbeint fra Tananger til Madlaleiren for å selge fisk. Det er litt nipspreg over henne, men greit nok.

I Møllebukta sto det en gang en mølle (omtrent ved toalettene) og Møllebekken renner forbi. Den kommer fra Stokkavatnet og blir vel oftest kalt Madlaforen. Se på de flotte bøketrærne ved Jørpelandgården. De er opprinnelig franske og stammer fra et skipsforlis i 1770 på Bokn. Trærne ble hentet ut av vraket og plantet her, ved domkirken i Stavanger sentrum, og på Utstein Kloster.

 

Møllebukta er en fin og populær liten badeplass nær boligområdene i Madlamarka i Stavanger. God parkeringsplass, kiosk på stedet, og det flotte monumentet «Sverd i fjell» av Fritz Røed. De tre sverdene er ni meter høye og utgjør et fast stoppested for turistbussene.

Røed sine tre sverd er til minne om slaget i Hafrsfjord, etter tradisjonen tidfestet til året 872. Kong Harald Hårfagre seilte inn fjorden med en rekke skip og slo småkongene og deres menn ettertrykkelig. Selve slaget skal ha stått lenger sør i fjorden, ved Ytraberget. Der ble det i 1972 avduket en støtte til minne om samme slag. Det sies at med slaget i Hafrsfjord ble Norge samlet til ett rike, under en konge. Det hersker det jo rimelig stor tvil om, forsåvidt også årstallet. Samlingen av Norge fortsatte enda et par hundre år og kulminerte i det store og hele med slaget på Stiklestad. De tre sverdene ble reist i 1983 og består av Haralds sverd og to noe mindre sverd som symboliserer småkongene. De er alle over ni meter høye.

Hafrsfjordkaupangen avholdes hver sommer. Det er en slags viking-/middelalderfestival full av handelsaktivitet, slåsskamper og mer. 

 

Praktisk

 

Det er fin gruset turvei hele denne strekningen og i begge retninger utover den omtalte turen på ca. 2,2 km. Parkering og bussforbindelser i begge ender, men det greieste er nok å parkere ved Møllebukta og gå utover.

Filmen er fra 2013, bildene over er av nyere dato. Illustrasjonene utfyller hverandre.

 

 

Les introduksjonsartikkelen til turene og les bakgrunnsartikkelen om Jæren. Denne turbeskrivelsen finnes også sånn noenlunde identisk i en engelskspråklig artikkel.

 

Map hikes northern2

Åpne i Google Kart for detaljer

 

Neste tur

Nordover: Hestnes – Madlasandnes – Håhammeren

Sørover: Møllebukta til Grannes

 

Kommenter