Pages Navigation Menu

Hurtigrutemuseet i Stokmarknes

Hurtigrutemuseet i Stokmarknes

Her er et museum over hurtigruten som institusjon, og dens betydning for norsk kystkultur og samferdsel langs kysten gjennom snart 125 år. Hurtigrutemuseet dekker historien meget godt, og vi har enda mer i vente i årene som kommer. 

 

Bakgrunn

Hurtigruten er betegnelsen på den kystrute som i 1893 begynte å frakte passasjerer, post og gods mellom Sør- og Nord-Norge. Det skjedde en gradvis utbygging av tilbudet, en lang rekke rederier var involvert, men transporten blir særlig kjennetegnet ved å ha seilinger både natt og dag, etterhvert daglig, og til slutt dekket kysten fra Bergen til Kirkenes – en lang periode like fra Stavanger. Fra Staten sin side var det fra starten viktig å knytte landsdelene tettere sammen, og skape langt hyppigere og mer effektiv transport enn noen gang før. Til det formål ble det gitt, og blir gitt, en ganske betydelig statsstøtte. 

Statens engasjement ble møtt med ekte grunderånd og dyktighet fra lokale aktører i Vesterålen, med Richard With som primus motor. De fikk første kontrakt med Staten, og siden fulgte flere med. En rivende utvikling gjennom mellomkrigstiden og de første tiårene etter andre verdenskrig møtte imidlertid veggen en gang mot slutten av forrige århundre. Gods, passasjerer og post fant andre transportmuligheter, konkurrerende rederier skygget banen og i dag er Hurtigruten AS monopolist i sin kontrakt med Staten. Slik kan man ikke ha det, verken politisk eller juridisk, og når hurtigruten i 2018 passerer 125 år som transportåre mellom nord og sør, og ikke minst internt i nord, så kan det gå mot andre tider. 

Les Korthistorien om Hurtigruten gjennom 125 år

Det var den lange linjen. Vi skal over til den korte. Nesten hundre år etter at With hadde sine første møter i Vesterålen og Stokmarknes, var det en gjeng ildsjeler som snakket sammen i Stokmarknes igjen. Ideen kom opp at det burde være mulig å få etablert et museum i byen, et hurtigrutemuseum. Joda, det gikk bra. En stiftelse ble etablert, kapital ble reist, og på dagen 100 år etter den første seilasen kunne museet høytidelig innvies.

 

Nordland - Hadsel - Stokmarknes - Museum Nord - Hurtigrutemuseet

La oss innta soldekket i Hurtigrutemuseet

 

Opplevelser

I 1999 flyttet museet inn i det nybygde Hurtigrutens hus ved hurtigrutekaia i Stokmarknes. Dette er et fellesbruk med både kommune, hotell, universitet og altså museet. Museet finner vi like innenfor inngangen.

Der innbys vi til en vandring gjennom ulike tidsepoker og sider ved livet om bord, fordelt på en serie tablåer med gjenstander, fullformat figurer, informasjonsplakater, fotografier, lyd- og bildeeffekter. Vi møter postmannen (som holdt til i egen ekspedisjon ombord like til 1980-tallet), maskinistene (hør lyden av maskinen), kokken som henger fast i en stormfull seilas, og vi kommer inn i styrhuset. 

Vi vandrer videre blant passasjerene på soldekket, og inn til seksjonen med en rekke modeller av tidligere hurtigruteskip. 

Museet har gode samlinger å vise fram, men for mange vil kanskje et helt ekte, gammelt hurtigruteskip være det mest spennende. Vi tar heisen opp og vandrer gjennom en lang korridor, over en gangbro og så er vi der. MS Finnmarken fra 1956 ønsker oss velkommen med alt hva det har av styrhus, salonger og lugarer. Dette er virkelig spennende. Skipet ble tatt ut av drift i 1993 og halt opp på land seks år seinere. Noen av lugarene ble shinet opp på 80-tallet, men salongene framstår som originale – og du verden så tidstypisk artige og med så godt håndverk lagt inn i utførelsen. 

 

Nordland - Hadsel - Stokmarknes - Museum Nord - Hurtigrutemuseet - MS Finnmarken

Elegante linjer i trappen ombord på MS Finnmarken

 

Planer

Man hviler ikke på laurbærene i Stokmarknes. Museum Nord er kommet inn på driftssiden, og diskusjonene går om eierskap og mulig statsstøtte. Årsaken er at MS Finnmarken vansmekter på kaien. Den er provisorisk dekket av presenning på toppen, vannskader er forsøkt bøtet på. Målet er likevel å kle den helt inn i et større bygg, flytte museumsutstillingene tettere inntil, og også inkludere salongen og innredningen fra DS Finmarken (1912) som ligger i en container på kaien. Et par hundre millioner kroner kan det fort koste.

 

Praktisk

Kartet under viser hvor vi er, og hvor museet ligger. Passasjerer med hurtigruta i sørgående fart, vil ha en time til rådighet i Stokmarknes. Den bør absolutt brukes til å besøke museet. 

 

 

Her skal nå få noen lenker til videre lesing, kilder jeg selv har konsultert i utarbeidelsen av denne artikkelen. Foruten informasjonstavler og desslike på selve museet (som du må besøke for å se) har vi museets egen nettside og den svært beskjedne omtalen hos den regionale overbygningen som museet inngår i, Museum Nord. Se også museumsstiftelsens Facebook-side. Videre finner vi en meget god omtale av Hurtigrutemuseet og Hurtigruten sin historie hos NordNorge. Wikipedia har en grei museumsomtale og flere andre artikler knyttet til Hurtigruten. Se hva Hurtigruten AS har av reisetilbud.

Tips til ytterligere lesning her på Sandalsand:

Denne artikkelen inngår i en serie fra en biltur i Ofoten, Lofoten, Sør-Troms og Vesterålen. Bilturen ble avsluttet her, og vi bordet hurtigruteskipet Trollfjord for en seilas sørover til Trondheim. 

Bildene under kan du klikke på og se i større versjon.

 

Kommenter