Pages Navigation Menu

Heddal stavkirke i Telemark

Heddal stavkirke i Telemark

Det ligger en svært staselig stavkirke like vest for Notodden. Den ble bygget en gang på begynnelsen av 1200-tallet, er landets største, og har dessuten svært vakre dekorasjoner både inne og ute.

 

Opplevelser

Heddal stavkirke utgjør en populært og lett tilgjengelig stoppested langs E134. Med sine tjærebredde spon som kledning, tak over tak i flere høyder, og med dragehoder og spir, framstår stavkirken som særdeles typisk for sin art, og svært billedskjønn naturligvis.

Eksteriøret er beholdt rimelig uendret siden middelalderen, mens interiøret har gjennomgått mye. La oss ta opphavet først.

 

Telemark - Notodden - Heddal stavkirke

Heddal stavkirke er et imponerende skue

 

Det var en gang på begynnelsen av 1200-tallet at kirken ble ført opp i et velholdent sogn. Malmfuru fra de dype skogene på Heddal ble hogget, men noe av tømmeret er enda eldre og kan ha stått i en tidligere kirke. Heddal stavkirke er ført opp som en trearmet langkirke, og ble allerede omkring 1250 utvidet med større skip og apsis (halvsirkel) i enden. De fire portalutskjæringene vi ser rundt dørene i front og på sidene, er alle originale fra middelalderen med ranker og drager. Eksteriøret har vært rimelig uendret.

Døpefonten ble laget av de to midtstolpene som en gang stod i kirken. Av andre middelalderlevninger innvendig er der en utskåret stolpestol og en kirkebenk.

Det ble ved reformasjonen midt på 1500-tallet gjort interiørmessige endringer, og på 1600-tallet ble veggene malt i akantusmønster og i koret også apostelfigurer. Altertavlen er datert 1667. For øvrig forfalt kirken veldig i årene etter reformasjonen, og det ble i 1849-51 gjennomført vidtgående ombygginger inne i kirkerommet slik at det fikk et moderne utseende i senempirestil.

En ny restaureringsperiode på 1950-tallet reverserte arbeidene fra hundre år før. Nå var hensikten å tilbakeføre kirken til det opphavlige uttrykket. Det ble da funnet flere eldre veggdekorasjoner blant annet.

 

Praktisk

Vi er altså ved E134 ikke langt fra Notodden. Det er opparbeidet en stor parkeringsplass mellom hovedveien og kirken, og godt skiltet. Kirken ligger for enden av en stor kirkegård – det er et praktfullt bygg. Husk å løse billett om du vil inn, se åpningstider og annen informasjon på kirkens nettside.

 

 

Les mer om stavkirker i Norge, her på Sandalsand.

Les en god del mer om Heddal stavkirke på Lokalhistoriewiki, Kirkesøk, Stavkirke.no, Kunsthistorie.comStavkirke.info og VisitNorway.

Det må ellers nevnes at Heddal bygdetun ligger like ved, adkomst via egen avkjørsel fra E134 eller tre hundre meters gange fra stavkirken. Bygdetunet er et friluftsmuseum med bygninger fra 1930 og tilbake til middelalderen. For oss måtte et besøk dit utsettes til en annen gang. Det er Industriarbeidermuseet på Vemork som driver stedet, men de har lite informasjon på sin nettside.

Her er et utvalg av egne bilder fra stavkirken:

 

Kommenter