Pages Navigation Menu

Hå Gamle Prestegard

Hå Gamle Prestegard

Helt nede i strandsonen ligger et av Jærens mest populære besøksmål. Beliggenheten er en årsak, men stedet tilbyr også galleri, kunstsalg, museum og servering.

 

Opplevelser

Prestegården består av et hovedhus, et mindre jærhus, og to driftsbygninger. De skiftende kunstutstillingene foruten kunstsalg og en liten bokhandel ligger i driftsbygningene (låvene), mens serveringen finner sted i hovedhuset. Jærhuset inneholder blant annet en utstilling om 8700 år gamle steinalderfunn i området.

 

Rogaland - Hå - Hå Gamle Prestegard - Jærkysten

Hovedhuset i prestegården

 

Den eldste beretningen om en prestegård stammer fra 1637, men det nåværende hovedhuset på gården er noe yngre, nemlig 1787. Årsaken er nok delvis at tidligere gårdshus brant ned ved et par anledninger. Prestegården var en rik gård som foruten gårdsdriften kunne høste inntekter fra tarebrenning, rekved i strandsteinene, og laksefiske og perlefangst i Håelva et par hundre meter fra husene.

Perlefisket på Jæren var lukrativt, og med kongelig enerett til perlene, var det kanskje ikke rart at det vanket kongelig besøk hos «perleprestene» allerede på 1600- og 1700-tallet.

 

Rogaland - Hå - Hå Gamle Prestegard til Orre - Jærkysten

Jærhuset med hovedhuset i bakgrunnen til venstre. Til høyre låvene som inneholder de skiftende kunstutstillingene.

 

På begynnelsen av 1800-tallet valgte prestene å forpakte bort gårdsdriften, og stedet forfalt utover i århundret. Endringer i kommunikasjonsmønstre, prestegjeldsgrenser og kirkestruktur førte til at gården bli liggende litt avsides til og forfallet satte inn. Derfor ble en ny prestegård bygget og den gamle ble fraflyttet og solgt i 1920. Det var en skipsreder fra Stavanger som kjøpte eiendommen, men hans interesse var knyttet til laksefisket.

Det som kanskje reddet den gamle prestegården i første omgang var et fredningsvedtak i 1920. Etter skiftende private eiere gjennom de neste tiårene og tiltakende uro blant ildsjeler i lokalmiljøet, fikk kommunen tilslag i 1978. Det ble satt i gang et omfattende restaureringsarbeid, og i 1983/84 var både hovedhuset restaurert og driftsbygningene sto klare som utstillingslokaler.

Alderen på driftsbygningene er fra tiårene rundt århundreskiftet 1900, mens det rimelig perfekte Jærhuset stammer fra 1859. Det er blitt flyttet fra et annet sted i kommunen til tomten der det tidligere sto en forpakterbolig.

 

Rogaland - Hå - Hå Gamle Prestegard - Jærkysten

Inngangspartiet til den ene av gårdsbygningene. Det er her man løser billett til utstillingene.

 

De ansvarlige har lykkes godt med å trekke tilreisende turister og lokalbefolkning gjennom tretti år. De har vært flinke til å balansere sammensetningen av utstillinger mellom det sære og bortimot spektakulære, og det folkelige som trekker et større publikum. Maten (kakene) i hovedhuset er god og betjeningen hyggelig.

Det gir alltid en god opplevelse å komme tilbake til Hå Gamle Prestegard, uansett årstid og vær, denne kulturelle møteplassen gjennom snart fire hundre år.

Her er noen bilder. Klikk på miniatyrene for å se dem i full størrelse.

 

Kombiner kunstbesøk med tur i naturen

Dette området består også av det såkalte Håfeltet, et stort antall strandgraver fra 300-700 e.Kr. Du vil finne dem like bak driftsbygningene ned mot sjøen. Videre er det gode turmuligheter langs sjøkanten, både nordover og sørover – se lenkene til artikler lenger nede. Den som vil gå en kort tur, kan legge i vei gjennom prestegården og ned til elva. Man krysser over en hengebro og passerer et par eldre bygninger før man går ned mot de pittoreske naustene på Håtangen. Her er noen bilder fra elva og området like nord for Prestegarden.

 


 

Nevnes bør også nærheten til Obrestad fyr. Det er lett å få øye på.

 

Praktisk

 

Prestegården ligger noen kilometer til sides for hovedveien langs Jæren, Fylkesvei 44, eller Nasjonal Turistveg Jæren som den også benevnes. Det er godt med parkeringsplasser nedenfor bygningene.

 

Les mer

Teksten i denne artikkelen har bygget på omtalen på Prestegardens egne nettsider og nettstedet Lokalhistoriewiki.

Det er på Sandalsand to artikler som beskriver fotturene til og fra Hå Gamle Prestegard.

Jærkysten: Orre – Skeie – Hå Gamle Prestegård: En variert tur på gress, grusveier, rullesteiner og sandstrender. Der er noen veldig fine sandstrender, ukjente for de fleste. Dette er også en vrien tur: Glem å krysse Orreelva, se opp for utstrakt bruk av piggtrådgjerder og elektriske gjerder til og med innenfor landskapsvernområdet. Der er få gjerdeklyvere og angripende fugler treffer deg faktisk i hodet.

Jærkysten: Kongevegen fra Hå gamle prestegård til Varhaug gamle kirkegård: Mange vil nok mene at denne turen er selve juvelen i kronen på Jærkysten. Den har to av de største severdighetene i hver ende, den har mektige rullesteinstrender, høye brattkanter, et stolt fyrtårn, en sjarmerende båthavn, og masse historikk. Det eneste den mangler er faktisk en sandstrand.

 

Kommenter