Pages Navigation Menu

Gatekunst (Street Art) i Stavanger

Gatekunst (Street Art) i Stavanger

Ta en annerledes byvandring i Stavanger. Søk opp store veggmalerier på bygningsfasader og forstå hvorfor Stavanger er blitt internasjonalt kjent som en svært viktig by innen Street Art.

 

Opplevelser

Noen vil kalle dette graffiti, men det er mer enn som så. Det var i 2001 at kunstinitiativet Nuart startet opp, og siden 2006 har det som er blitt en årlig festival, konsentrert seg om gatekunst. I 2011/2012 ble det utarbeidet et bykart, men senere er det kommet til enda flere utendørs veggmalerier og innendørs utstillinger på Tou Scene.

 

Rogaland - Stavanger - Street art - Artist: MARTIN WHATSON

En mann på en vegg, Ny Olavskleiv bak Hotel Atlantic. Kunstner: Martin Whatson

 

Dette er spennende kunst å oppleve, det er overhodet ikke som alle de «taggingene» (signaturene) vi kan irritere oss over på sykkelskur og husvegger. Dette er seriøse nasjonale og internasjonale (gate)-kunstnere, i et organisert opplegg og med inspirerende motiver og budskaper. Bildene er tildels svært store og kan dekke hele bygningsfasader. Kunstnernavn som går igjen er Dolk (NO), Swoon (USA), Evol (DE), Logan Hicks (USA), David Choe (USA), VHILS (PT), Blek Le Rat (FR), Nick Walker (UK), og Dotmaster (UK).

 

Rogaland - Stavanger - Street art - Artist: Roa

Det er ikke alltid lett å se alt på nært hold. Kunstverket kan være for stort. Dette bildet ble tatt fra bybroa og zoomer noen hundre meter inn i Østre bydel. Kunstner: Roa

 

Praktisk

I likhet med Broken Column, utgjør «Street art» en glimrende mulighet til å beskue byen på en ny måte, enten til fots eller på sykkel. Noen kunstverk finner vi på Vestre Platå og Våland, og noen i sentrum. Svært mange ligger imidlertid som perler på en snor fra sentrum ut Pedersgata til Tou Scene, helt øst i Stavanger. Beregn minst en time bare på å bevege deg utover Pedersgata særlig ettersom de fleste verkene ikke ligger langs selve gata, men i parallellgater eller sidegater.

Se gjerne denne Flickr-siden for en lang rekke fotografier. På Instagram finner vi også mange bilder hashtagget med #streetartstavanger.

 

Rogaland - Stavanger - Street art - Artist: Dolk

Denne karen med ropert står mellom bygningene på Tou Scene. Kunstner: Dolk.

 

Sjekk dessuten opp nettsiden til Nuart-festivalen for mer informasjon. De beskriver seg forresten slik (min oversettelse): «Nuart er en årlig internasjonal Street Art festival etablert i 2001 med fokus utelukkende på Street Art siden 2005. Festivalen er basert i Stavanger på vestkysten av Norge. I tillegg til et mangfold av både sanksjonerte og usanksjonerte offentlig kunstverk, iscenesetter Nuart også en av de mest etterlengtede utstillinger i året.»

Som nevnt ble det første gang laget en poster i 2012 med angivelse på kart og med bilder av verkene som var blitt utarbeidet så langt.

Under finner du Sandalsands kart med rundt 150 avmerkete kunstverk fra 2006 til 2016.

Kartet bygger på materiale fra Nuart. Enkelte kunstverk som jeg selv har avbildet er ikke oppført på kartet, og noen eksisterer ikke lenger. For slik er det med gatekunst, den er ikke skapt for å være evigvarende.

Det går an å bevege seg med musemarkør i kartet og klikke på markørene. Kartet kan også forstørres til full skjerm (i Google Maps). For å gjøre kartet leservennlig har jeg ikke inkludert gatekunst oppført ved for eksempel Obrestad fyr, Sola flyplass og på Utsira. Kun Stavanger sentrum er med. Tallene refererer til året kunstverkene ble oppført (16 er 2016, mens 12 dekker 2012 og årene før). Noen av markeringene er illustrert med Sandalsands egne bilder.

 

 

For de som har iPhone/iPad finnes det en egen app med Stavangers gatekunst.

Stavanger er forøvrig en by med svært mange andre kunstverk.

Du får her anledning til å bli litt bedre kjent med verkene. Klikk på bildene under for å se dem i større format og bla.

 

(This article is also available in English, on Sandalsand Global Travelling)

 

Kommenter