Pages Navigation Menu

Gamle steinbroer i Rogaland (5) Ryfylke

Gamle steinbroer i Rogaland (5) Ryfylke

Vi skal i denne femte artikkelen oppsøke fem broer fra 1800- og tidlig 1900-tall i kommunene Forsand, Strand og Hjelmeland.

 

Bli kjent

Du skal nå bli kjent med steinbroer som ble bygget som del av det offentlige veinettet for godt over hundre år siden. Broene er av ulike slag, og minner oss alle om den perioden da veibyggingen i Rogaland og resten av landet virkelig skjøt fart.

Slik denne forfatteren ser det, er steinbroene en altfor oversett severdighet, og det finnes svært lite informasjon om dem på internett. Mine egne kilder er lagt inn nederst i artikkelen.

Resultatet av kartleggingen og reisene er presentert i en introduksjonsartikkel og fem artikler fra hver sine områder i fylket. I den andre artikkelen ble vi kjent med åtte broer i Dalanekommunene lengst sør i fylket. Den tredje artikkelen presenterte ni steinbroer i Hå og Eigersund, mens den fjerde tok for seg ni broer på Jæren. Denne femte artikkelen omfatter de fem broene i Forsand, Strand og Hjelmeland i den søndre delen av Ryfylke. Neste artikkel dekker 11 broer på Haugalandet og i det indre av Ryfylke.

 

Steinbroer i Ryfylke

 

Fossanmoen, Forsand

Rogaland - Forsand - Fossanmoen steinbro

Detalj av Fossanmoen steinbro

 

Vi unnlater å kjøre ned til Forsand sentrum, men følger Fv491 østover. Ikke lenge etter at vi har passert Fortidslandsbyen Landa, finner vi denne lille steinbroen i ett hvelv fra 1907. Lengde på broen er på knappe 10 meter, mens bredden er 3,5 meter. Det er Forsandåna som renner under. Broen var enda penere før, for betongdekket oppå gir ikke den samme gleden av å se mesterverket.

Ettersom vi er en på biltur, vil vi nå ta tilbake over Lysefjordbroen i nordlig retning. Dersom du heller ønsker en fottur denne dagen, kan du f.eks kjøre videre fra Fossanmoen i retning av Helle og deretter opp til Røssdalen eller til Vinddalen. Fra sistnevnte kan du blant annet gå over fjellet til Flørli ved Lysefjorden. Her ved Lysefjorden kan du også stoppe nær Botne før du kommer til avkjørselen til Preikestolen, og følge turveien inn til Ulvaskog.

 

Tau, Strand

Rogaland - Strand - Tau steinbro

Tau steinbro

 

Vi skal helt fram til Tau. Der hvor Tauåna renner nedover mot Krossvatnet på sin ferd mot fjorden, finner vi en huldikebro med åtte løp fra 1903. Typebetegnelsen innebærer at de rektangulære lysåpningene som altså også slapp vann gjennom, var utstyrt med svære steinheller oppå. De finner vi også i dag, i det minste over de fleste åpningene. I 1957 ble det lagt betongdekke oppå. Vi kan fremdeles kjøre over broen, på Fv522. Lengden var 27 meter, men bredden varierte mellom 2 og 3,1m.

Herfra tar vi peiling på Rv13, Ryfylkeveien innover mot Hjelmeland. Ettersom det også er en nasjonal turistvei, er det kanskje ikke rart at vi også finner et par gamle steinbroer innover.

 

Mæle, Hjelmeland

Rogaland - Hjelmeland - Mæle steinbro

Mæle steinbro

 

Vi skal først til Årdal i Ryfylke. Når vi har rundet svingen så langt nede mot fjorden som Rv13 vil føre oss, kjører vi opp mot et vann som heter Riskedalsvatnet. Her ligger det en liten hvelvet bro i ett spenn over Mæleåna på høyre side av den nye veien. Den ser riktig så pen ut også, med stabbesteiner og det hele. Byggeåret var 1895, mens lengden var 11 meter og bredden var 3,2.

De opprinnelige stabbesteinene ble fjernet i 1940 for å gjøre broen bredere. Da satte man også opp støttekanter i betong. Det var trafikk over broen fram til 1964 da den nye Rv13 ble lagt i ny betongbro ved siden av. Ved en rehabilitering på 1980-tallet ble rekkverket fjernet og stabbesteinene kom på plass igjen – leser vi på en informasjonstavle på stedet, nesten det eneste på dagens brotur.

 

Støle, Hjelmeland

Rogaland - Hjelmeland - Støle steinbro

Støle steinbro

 

Vi skal nå gjøre et lite sidesprang fra Rv13. Vi skal nemlig ta av mot Fister på Fv634, først langs Hetlandsvatnet og deretter ned mot sentrum. Følg kartet lagt inn nederst i denne artikkelen.

Den lille hvelvbroen i ett spenn er på skarve 6 meters lengde og 3,5 meters bredde. Den ble bygget i 1904 over Fisteråna. Den ligger på høyre side av hovedveien ned mot veikrysset på Fister.

Når du først er på en opplevelsesferd på disse kanter, kan du stikke innom Vigatunet.

 

Hauske (Hausken), Hjelmeland

Rogaland - Hjelmeland - Hauske steinbro

Hauske steinbro (Hausken)

 

Vi har nå enten tatt Fv634 tilbake fra Fister mot Rv13 eller fortsatt over på Fv631 i retning Hjelmeland. I sistnevnte tilfelle må vi kjøre noen minutter tilbake på Rv13 for å få med oss neste bro. Uansett, den ligger rett ved Rv13 og den er en utsøkt stykke steinbro.

Byggeåret for broen var 1905. Den er bygget i ett hvelvet spenn over Hauskjeåna og er 14 meter lang, 3,5m bred.

Du vil finne en god parkeringsplass og informasjonsskilt ved veien, og et kvernhus nedi bakken. Dette er et trivelig sted å stoppe, men det er klart at steinbroen topper det hele.

 

Praktisk

Broene på denne ruten er inntegnet på kartet og egner seg veldig godt til en eller flere bilturer. De ligger alle like ved hovedveiene og har dermed en universell tilgjengelighet. Inntegnet kjørerute er på 80 km, eller 1:20 timer på veien. Du trenger ikke begrense deg til steinbroer på kjøreturen. Les denne artikkelen fra en biltur rundt Boknafjorden på to dager: Artikkel 2 fra Sauda til Stavanger.

Du kan åpne kartet i eget vindu/fane og skrive det ut separat. Eller du kan zoome deg inn og ut her og nå.

 

 

Hovedkilden til denne artikkelen er Svein Magne Olsen sin bok Bruer og brubygging i Rogaland (1988) og hans katalog over verneverdige broer rundt om i Rogaland. Jeg tar ikke med alle broene omtalt i boken, men begrenser meg til steinbroene. I tillegg har jeg omtalt enkelte andre som ikke er nevnt i boken.

 

Artiklene i denne serien

(1) Introduksjon

(2) Dalane: 8 broer i Lund, Sokndal og Eigersund

(3) Hå og Eigersund: 9 broer

(4) Jæren:  9 broer i Time, Sandnes og Gjesdal

(5) Ryfylke: 5 broer i Forsand, Strand og Hjelmeland (DENNE artikkelen)

(6) Haugalandet og indre Ryfylke: 11 broer Sauda, Suldal, Vindafjord, Haugesund og Karmøy

 

Disse bildene kan klikkes på og forstørres:

 

Kommenter