Pages Navigation Menu

Jærkysten

Jærkysten

Jærkysten fra Tungenes i nord til Ogna i sør er over 100 km å gå. Den består av lange sandstrender, rullestein og svaberg. Det er gode muligheter for fotturer i naturskjønne omgivelser langs omtrent hele strekningen. Her får du dem servert i 26 deler.

 

Introduksjon

En nærmere omtale av Jærlandskapet, historie og folkeferd framgår av en spesialartikkel.

Lengre ned på siden finner du turene gjengitt i kart. I tabellen under er de 26 turene lagt inn med lenker til artiklene. Omtrent hver artikkel har en video som viser i korte trekk hva vi opplever på vår vandring.

Turomtalene ble første gang publisert på den engelskspråklige delen av Sandalsand. Omtalene av enkeltturene var tidligere mer utførlige på engelsk enn her. Etterhvert er de norskspråklige blitt utviklet en god del, og har fått med seg flere detaljer. Det kan likevel være greit å konsultere begge versjoner. Lenker ligger i hver artikkel.

Her finner du den eneste sammenhengende beskrivelsen av fotturer på Jærkysten noe sted, på papir eller internett. Kall dem gjerne «26 søndagsturer langs Jærkysten».

 

#TurKommuneKm
NTotalt antall kilometerAlle126.7
1Tungenes - SandeRandaberg3.9
2Sande - BøraunenRandaberg2.5
3Bø - VistnesRandaberg6.4
4Vistnes - VisteRandaberg3.7
5Viste - KvernevikRandaberg1.4
6Kvernevik RingStavanger3.6
7Hafrsfjord: Hafrsfjord bru - HestnesStavanger2.7
8Hafrsfjord: Hestnes - Madlasandnes - HåhammerenStavanger2.5
9Hafrsfjord: Håhammeren - MøllebuktaStavanger2.2
10Hafrsfjord: Møllebukta - GrannesStavanger1.5
11Hafrsfjord: Grannes – Jåsund (ikke aktuell)Sola19.0
12Jåsund - TanangerSola6.7
13Tananger – Risavika (ikke aktuell)Sola6.6
14Risavika - Kolnes - SolaSola3.1
15SolastrandaSola2.8
16Sola - ØlbergSola3.5
17Ølberg - VigdelSola2.1
18VigdelnesetSola2.5
19HellestøSola1.8
20SeleKlepp3.0
21Bore - RevtangenKlepp6.8
22Revtangen - OrreKlepp2.5
23Orre - Skeie - HåKlepp-Hå9.1
24Hå - Varhaug8.5
25Varhaug - Madland - Haarr - Kvassheim8.9
26Kvassheim - Brusand - Ogna9.4

 

Jeg har unngått Solasiden av Hafrsfjord og industriområdet rundt Risavika. Uten disse strekningene blir totalen på 114,3 km. Jæren landskapsvernområde dekker ca. 70 km. Turene er av varierende lengder, og ble gjennomført i 2012-2013. De fleste er lettgåtte, men de færreste egner seg for syklister, rullestoler eller personer med svake bein. Det siste kommer av at tilrettelegging er og blir et fyord i landskapsvernområdet.

Det er godt mulig å slå sammen noen av turene, eller splitte opp andre. Antallet 26 er blitt til litt tilfeldig, men også fordi det var naturlig å dele dem opp slik. Mange av turene måtte tas tur-retur (tilbake til bilen), og da får man gange kilometerangivelsen med to.

Jeg har lagt inn opplysninger om kollektivtilbudet (svakt) og parkeringsplassene langs kysten (ganske bra). Serveringstilbudet er også omtalt, men det er gjennomgående svakt. Altfor få mennesker benytter seg av Jærstrendene til at det er regningsdrivende å drive selv enkel kiosk- eller kafedrift. Det betyr også at dersom du bare kommer deg bort fra Solastranda og Hellestø, så vil du ha strendene nesten helt for deg selv.

Klikk, zoom og finn fram på kartet under. Rødmerkete turer er de som er omtalt i tabellen over som lite aktuelle. Blå og grønn brukes annenhver gang for å lette visualiseringen av hver tur.

 

 

Noen kilder til videre lesing

Her er noen lenker til videre lesning på nett:

 

Rogaland - Klepp - Sele - Jærkysten

Rullesteinstranda på Sele er vakker

 

Det foreligger kun én samlet beskrivelse av Jærkysten i bokform, og ellers finner vi litt her og litt der. Boka «På tur langs Jærkysten» (Stavanger Turistforening, 2005) kom jeg faktisk over etter at jeg selv hadde vandret kysten på langs. Det var synd, for det er en glimrende bok. Den har bakgrunnsinformasjon om folk og fe, og geologi. Den har beskrivelser av opplevelser, den har gode kart og praktisk informasjon. Det er jo som Sandalsand, og faktisk lander også den på 26 turer!

Av annen informasjon i papirform er det kommunene Randaberg og Hå som kommer best ut. Randaberg har laget en informasjonsbrosjyre «Langs kysten i Randaberg» med nokså detaljerte beskrivelser av turer i kommunen.

Et informativt og eksemplarisk kunnskapsgrunnlag for turer, er den lille boka «Kongevegen i Hå, en turhåndbok» (1996). Den er redigert av Hanne Thomsen (som også har vært sentral i turistforeningens bok) og utgitt av Hå kommune. Geografisk er den avgrenset, men omtalen av livet på kysten gir en forståelse som går utenfor Hås grenser. Turomtalene dekker Nærland til Sirevåg.

I alle tilfeller burde andre kommuner fulgt opp med tilsvarende informative og hendige bøker. Stavanger kommune har gjort et eksemplarisk grunnlag med sine «52 hverdagsturer«, men ingen av turene følger kystlinjen hele veien. Hverdagsturene har dessuten altfor lite utfyllende informasjon på internett, og QR-kodene på stolpene underveis er temmelig verdiløse. Turistforeningens årbok for 2013 gir nok mer bakgrunnsinformasjon, men burde vært lagt ut på internett fritt tilgjengelig.

 

Barnet springer på stranden og plukker kulørte stener og vraker en sten for en annen, fordi det opriktig mener at den det fant sist er den peneste og glatteste og reneste! Gamlingen rusler på stranden, så kroket av oldingsplager. Han stanser ved barnet i sanden og tenker på livets dager, og tenker som så, at hver eneste engang har vært den peneste. (På stranden, av Rudolf Nilsen)

 

Finn fram mens du går

Informasjonsplakater eller liknende underveis er mangelfulle. Det finnes på nær alle jærstrender noen meget generelle informasjonstavler om landskapsvernområdet. Kun Randaberg har oppslag om hva som er å se, og da relatert til hvert gårdsbruk. Hå kommune har satt opp navneskilt som peker til omtrent hver eneste kampestein i strandsonen. Det er jo interessant nok, men vi har vansker med å skjønne sammenhengen om vi da ikke har med oss den lille boka – og knapt nok da.

Med en del hederlige unntak er merking av løypa eller stien en mangelvare. Kanskje er det heller ikke et stort savn ettersom det er et poeng å følge kyststripen. Den manglende merkingen kan godt skyldes myndighetenes ambivalens når det kommer til å bruke kyststripen.

Den representerer et verneområde for natur og fugleliv. Menneskelig aktivitet er da på den ene siden uønsket, og på den annen side ønskelig i et folkehelseperspektiv. Turisme synes å være lite ivaretatt.

Erfaringen etter å gått turer på Jæren gjennom noen år, er at flere bør spre seg utover på de andre strendene på kysten. Det er ikke noen grunn til å utelukkende flokke seg på Solastranda og Hellestø. Du vil møte svært få, om noen, på enkelte av strekningene. Det hadde ikke gjort noe om flere hadde oppdaget disse andre naturperlene også.

 

Rogaland - Klepp - Orrestranda - Jærkysten

Noen går tur, andre tar bilder og atter andre gjør begge deler. Her er Orrestranda.

 

 

Kom så i gang

Turer og vandringer langs jærstrendene er noe av det vakreste vårt land har å by på. Opplev dem selv!

Start gjerne på Tungenes i nord. Husk at artiklene på engelsk på Sandalsand Global var de originale, så les gjerne også introduksjonen til dem. De norskspråklige artiklene ble første gang publisert i 2014 i forenklede versjoner. Høsten 2017 ble de betydelig utvidet og forbedret. Les mer om endringene i oppslaget Turene langs Jærkysten, versjon 2.0.

God tur!

 

Illustrasjonen i bakgrunnen på denne siden er tatt i retning Håtangen i Hå.