Pages Navigation Menu

Jærkysten

Jærkysten

Jærkysten fra Tungenes i nord til Ogna i sør er over 100 km å gå. Den består av lange sandstrender, rullestein og svaberg. Det er gode muligheter for fotturer i naturskjønne omgivelser langs omtrent hele strekningen.

Denne siden introduserer turene under følgende overskrifter:

– Introduksjon
– Les mer på internett
– Les mer i papirform
– Finn fram mens du går
– Kom så i gang (med illustrerte lenker til alle artiklene)

 

Introduksjon

Du får her en presentasjon av turstrekningene langs Jærkysten i en rekkefølge fra nord til sør. En nærmere omtale av Jærlandskapet, historie og folkeferd framgår av en spesialartikkel.

Alle strekningene er inntegnet i detalj på et kart, gjengitt lenger nede på siden. Til hver tur er det utarbeidet en egen artikkel som du får opp ved å klikke på lenkene i tabellen under. Hver tur er illustrert med en YouTube-video. Kommentarene i videoene er på norsk.

Merk at denne siden og turene første gang ble publisert på den engelskspråklige delen av Sandalsand. Les introduksjonen. Omtalene av enkeltturene er mer utførlige på engelsk enn her. Dersom du planlegger en konkret tur, vil jeg derfor anbefale å konsultere begge steder. Lenker ligger inne i artiklene.

Her finner du den eneste sammenhengende beskrivelsen av fotturer på Jærkysten noe sted, på papir eller internett. Kall dem gjerne «26 søndagsturer langs Jærkysten».

#TurKommuneKm
NTotalt antall kilometerAlle126.7
1Tungenes - SandeRandaberg3.9
2Sande - BøraunenRandaberg2.5
3Bø - VistnesRandaberg6.4
4Vistnes - VisteRandaberg3.7
5Viste - KvernevikRandaberg1.4
6Kvernevik RingStavanger3.6
7Hafrsfjord: Hafrsfjord bru - HestnesStavanger2.7
8Hafrsfjord: Hestnes - Madlasandnes - HåhammerenStavanger2.5
9Hafrsfjord: Håhammeren - MøllebuktaStavanger2.2
10Hafrsfjord: Møllebukta - GrannesStavanger1.5
11Hafrsfjord: Grannes – Jåsund (ikke aktuell)Sola19.0
12Jåsund - TanangerSola6.7
13Tananger – Risavika (ikke aktuell)Sola6.6
14Risavika - Kolnes - SolaSola3.1
15SolastrandaSola2.8
16Sola - ØlbergSola3.5
17Ølberg - VigdelSola2.1
18VigdelnesetSola2.5
19HellestøSola1.8
20SeleKlepp3.0
21Bore - RevtangenKlepp6.8
22Revtangen - OrreKlepp2.5
23Orre - Skeie - HåKlepp-Hå9.1
24Hå - Varhaug8.5
25Varhaug - Madland - Haarr - Kvassheim8.9
26Kvassheim - Brusand - Ogna9.4

 

Jeg har unngått Solasiden av Hafrsfjord og industriområdet rundt Risavika. Uten disse strekningene blir totalen på 114,3 km. Jæren landskapsvernområde dekker ca. 70 km. Turene er av varierende lengder, og ble gjennomført i 2012-2013. De fleste er lettgåtte, men de færreste egner seg for syklister, rullestoler eller personer med svake bein. Det siste kommer av at tilrettelegging er og blir et fyord i landskapsvernområdet.

Det er godt mulig å slå sammen noen av turene, eller splitte opp andre. Jeg har lagt inn opplysninger om muligheter, samt om kollektivtilbudet (svakt) og parkeringsplassene langs kysten (ganske bra). Serveringstilbudet er også omtalt, men det er gjennomgående svakt. Altfor få mennesker benytter seg av Jærstrendene til at det er regningsdrivende å drive selv enkel kiosk- eller kafedrift. Det betyr også at dersom du bare kommer deg bort fra Solastranda og Hellestø, så vil du ha strendene nesten helt for deg selv.

Klikk, zoom og finn fram på kartet under. Rødmerkete turer er de som er omtalt i tabellen over som lite aktuelle. Blå og grønn brukes annenhver gang for å lette visualiseringen av hver tur.

 

 

Les mer på internett

Les bakgrunnsartikkelen om Jærkysten.

Det er i den engelskspråklige artikkelserien lagt inn lenker til utfyllende lesning. Disse er ikke gjentatt i artiklene på norsk. Dessverre er det svært lite å finne på nettet på engelsk, og i realiteten bare marginalt bedre på norsk. Turistinformasjonen er svært mangelfull og tilfeldig.

Det finnes private nettsider med et vell av turbeskrivelser fra nær og fjern i Sør-Rogaland, også Jærkysten.

  • Turanbefalinger.com har flere turer fra kysten, og har gode og inspirerende beskrivelser.
  • Fottur.net hadde for få år siden et prosjekt med å gå Jærkysten på langs. Forfatteren har et stort antall fotografier med korte tekstbeskrivelser. Det er sistnevnte jeg har brukt for å orientere meg både før og etter egne turer.

Nasjonale nettsider for turer har vi også flere av, men kun Ut.no har noe særlig å tilby om Jærkysten. Klikk inn på kartet deres og følg lenkene som da kommer opp.

Få flere ideer fra de tursidene som er nevnt i dette oppslaget.

 

Norway - Jæren - The Sele hike

Rullesteinstranda på Sele er vakker

 

Les mer i papirform

Det foreligger kun én samlet beskrivelse av Jærkysten i bokform, og ellers finner vi litt her og litt der. Boka «På tur langs Jærkysten» (Stavanger Turistforening, 2005) kom jeg faktisk over etter at jeg selv hadde vandret kysten på langs. Det var synd, for det er en glimrende bok. Den har bakgrunnsinformasjon om folk og fe, og geologi. Den har beskrivelser av opplevelser, den har gode kart og praktisk informasjon. Det er jo som Sandalsand, og faktisk lander også den på 26 turer!

Av annen informasjon i papirform er det kommunene Randaberg og Hå som kommer best ut. Randaberg har laget en informasjonsbrosjyre «Langs kysten i Randaberg» med nokså detaljerte beskrivelser av turer i kommunen.

Det aller mest informative, og eksemplariske, kunnskapsgrunnlaget for turer er den lille boka «Kongevegen i Hå, en turhåndbok» (1996). Den er redigert av Hanne Thomsen (som også har vært sentral i turistforeningens bok) og utgitt av Hå kommune. Bokheftet har svært mye bakgrunnsinformasjon om livet på kysten, ikke bare i Hå. Videre inneholder den detaljerte beskrivelser av turer fra Nærland til Sirevåg. Det ville vært å håpe at boka blir mer tilgjengelig for salg, eventuelt at den blir lagt ut på nett.

I alle tilfeller burde andre kommuner fulgt opp med tilsvarende informative og hendige bøker. Stavanger kommune har gjort et eksemplarisk grunnlag med sine «52 hverdagsturer«, men ingen av turene følger kystlinjen hele veien. Hverdagsturene har dessuten altfor lite utfyllende informasjon på internett, og QR-kodene på stolpene underveis er temmelig verdiløse. Turistforeningens årbok for 2013 gir nok mer bakgrunnsinformasjon, men burde vært lagt ut på internett fritt tilgjengelig. (Les min omtale av de 52 turene.)

Sola og Klepp har en jobb å gjøre.

 

Barnet springer på stranden og plukker kulørte stener og vraker en sten for en annen, fordi det opriktig mener at den det fant sist er den peneste og glatteste og reneste! Gamlingen rusler på stranden, så kroket av oldingsplager. Han stanser ved barnet i sanden og tenker på livets dager, og tenker som så, at hver eneste engang har vært den peneste. (På stranden, av Rudolf Nilsen)

 

Finn fram mens du går

Informasjonsplakater eller liknende underveis er mangelfulle. Det finnes på nær alle jærstrender noen meget generelle informasjonstavler om landskapsvernområdet. Kun Randaberg har oppslag om hva som er å se, og da relatert til hvert gårdsbruk. Hå kommune har satt opp navneskilt som peker til omtrent hver eneste kampestein i strandsonen. Det er jo interessant nok, men vi har vansker med å skjønne sammenhengen om vi da ikke har med oss den lille boka – og knapt nok da.

Med en del hederlige unntak er merking av løypa eller stien en mangelvare. Kanskje er det heller ikke et stort savn ettersom det er et poeng å følge kyststripen. Den manglende merkingen kan godt skyldes myndighetenes ambivalens når det kommer til å bruke kyststripen.

Den representerer et verneområde for natur og fugleliv. Menneskelig aktivitet er da på den ene siden uønsket, og på den annen side ønskelig i et folkehelseperspektiv. Turisme synes å være lite ivaretatt.

Erfaringen etter å gått turer på Jæren gjennom noen år, er at flere bør spre seg utover på de andre strendene på kysten. Det er ikke noen grunn til å utelukkende flokke seg på Solastranda og Hellestø. Du vil møte svært få, om noen, på enkelte av strekningene. Det hadde ikke gjort noe om flere hadde oppdaget disse andre naturperlene også.

 

Norway - Jæren - The Vigdelneset hike

Rødmerket «løype» over kampesteiner ved Vigdelneset

 

Kom så i gang

Turer og vandringer langs jærstrendene er noe av det vakreste vårt land har å by på. Opplev dem selv!

Les videre og start gjerne på Tungenes i nord. I artikkeloversikten nederst ligger turene i den rekkefølge de ble gjennomført, ikke i den nord-sør rekkefølgen som framgår av tabellen innledningsvis.

Som sagt, les også bakgrunnsartikkelen om Jærkysten. Og husk at turbeskrivelsene i den engelske delen er de originale, de mest illustrerte og de meste omfattende. Les introduksjonen til dem.

God tur!

 

Illustrasjonen i bakgrunnen på denne siden er fra Orrestranda i Klepp.