Pages Navigation Menu

Det gamle gårdstunet på Audamotland ligger fremdeles øde

Det gamle gårdstunet på Audamotland ligger fremdeles øde

Øksnamotland var det opprinnelige navnet, men etter Svartedauden i 1348 ble gården liggende øde og fikk navnet Ødemotland eller Audamotland. Det var først rundt 1600 at folk bosatte seg her igjen. 

 

Bakgrunn

Vi er sør på Jæren, nær Nærbø. Gården ligger ikke så øde til som navnet kan tyde på. Likevel er den fraflyttet og overtatt av Jærmuseet. Gårdstunet står til forfall og museet har helt klart et langvarig prosjekt foran seg.

Det heter seg at det i 1723 var to husmannsplasser her. De skal ha blitt skilt ut i 1873. Det ene bruket lå nær tjernet hundre meter bortenfor, men er nå bare delvis sporbart. Det andre bruket er fremdeles bebodd et stykke bortenfor museumstunet. Bruket som lå nær tjernet ble flyttet til det stedet vi i dag kan avlegge et besøk.

 

Rogaland - Hå - Audamotland

Detalj av nordenden av våningshuset, oppfrisket med nyere kledning og parkbenker vendt mot sola i vest.

 

Våningshuset er langstrakt, og vi forstår det slik at søndre del er eldst. Bua, eller stua, har merker i tømmeret fra flyttingen. I kammerset er 1654 skåret inn i en takbjelke og dermed har vi en antydning om alderen. På loftet finnes dessuten spor av gjenbrukt skipstømmer, et minne om havariene på Jærkysten i gamle dager. Den andre stuen er sannsynligvis fra midten av 1800-tallet.

Driftsbygningene rundt er av nyere dato, men ser ut til å være i enda dårligere forfatning enn våningshuset.

 

Opplevelser

Det kan selvsagt være du kun vil oppsøke det gamle gårdsbruket, men sannsynligheten er stor for at du først vil ønske å få med deg både Jærgarden Kvia og Vitengarden i museumsbygget noen hundre meter fra Audamotland. Når du har gjort det, så legger du i vei utover i Hanabergmarka mot vest. Her er det lagt opp til flere grusveier litt på kryss og tvers, men du sikrer bare at du peiler deg inn i nordlig retning for å finne målet. Etter besøket på Audamotland fortsetter du bare rundturen tilbake mot parkeringsplassen.

Driftsbygningene og våningshuset danner tilsammen et tun med huset mot vest. De førstnevnte er tildels kledd med metallplater ytterst, men er sammen med taket i en heller begredelig tilstand. Det er innvendig gjort forsøk på å støtte opp under taket, sannsynligvis i påvente av en mer omfattende restaurering. Her er det mye arbeid i vente i årene som kommer.

 

Rogaland - Hå - Audamotland

Det skal ikke mye til før denne driftsbygningen faller sammen. Innvendig holdes taket kunstig oppe.

 

Praktisk

Vi er sør på Jæren i Hå kommune. De fleste kommer kjørende langs Nasjonal turistveg Jæren (Rv 44) og da er vi bare en avstikker på få minutter unna. Følg skiltingen mot Jærgarden og Vitengarden, først fra hovedveien og deretter ved Nærbø gamle kirke. Det er anlagt en stor parkeringsplass like før Vitengarden og den kan godt nyttes for besøkende til Audamotland også. Det er likevel godt mulig å kjøre helt fram til det gamle gårdsbruket. Det ligger litt tilbake langs veien fra P-plass og inn en grusvei mot vest, forbi tjernet.

 

 

Det er altså Jærmuseet som forvalter Audamotland. Les deres omtale. Merk at du kun kommer inn i våningshuset etter avtale med museet.

Her på Sandalsand kan du lese hvordan det er å besøke museets anlegg på Kvia, benevnt Jærgarden og Vitengarden. Vi er nær Nærbø sentrum, så kikk gjerne inn i fugleparken. Se alle artikler fra Hå kommune og se andre artikler om gårdstun.

Her ser du flere bilder fra gårdstunet.

 

Kommenter