Pages Navigation Menu

Bilder fra Oppland

Bilder fra Oppland

I Oppland kjenner de til lange avstander, i det minste om man skal bevege seg fra sør til nord. Variasjoner i landskap og kultur finner vi også. En befolkning på 190.000 vitner om ingen store befolkningskonsentrasjoner.

Her finner en samling av mine kommunealbum, bilder fra forskjellige reiser. Variasjonen i antall bilder per kommune beror naturligvis på hvor lang tid jeg har oppholdt meg på stedet. Det kan ha vært en gjennomreise eller et dedikert besøk.

Klikk på et kommunealbum for å vise bildene innenfor i miniversjon. De kan forstørres og blas gjennom etter eget ønske. Klikk på tilbaketasten for å vende tilbake til denne samlesiden.

 

Bilder fra Gran kommune i Oppland. Vi er på Hadeland og kommunen med en rekke spennende attraksjoner, foruten vakkert jordbruksland selvsagt.

Bilder fra Jevnaker kommune i Oppland. Samlingen er fra besøk på Hadeland Glassverk og Kistefos.

Bilder fra Lillehammer kommune i Oppland. Utvalget kommer fra sentrumsgatene, Maihaugen friluftsmuseum og de olympiske anleggene.

Lom

Bilder fra Lom kommune i Oppland. Dette er en vidstrakt kommune som blant annet omfatter Jotunheimen, og det er derfra disse bildene er.

Bilder fra Lunner kommune i Oppland. Ingen andre attraksjoner enn hva man finner av utsikt langs veien er inkludert her.

Bilder fra Vågå kommune i Oppland. Dette er en vidstrakt kommune som blant annet omfatter Jotunheimens østre og søndre del, og det er derfra disse bildene er.

 

Fra Oppland er det kommunene Gran, Jevnaker, Lillehammer, Lom, Lunner og Vågå som er representerte.

Dette er en underside av Bilder som inneholder lenker til alle fotoalbum fra store deler av landet.

 

Kommenter