Pages Navigation Menu

Togturer

Togturer

Et tog i fart. Landskapet farer forbi, snart utydelig, snart skarpt. Vann, mennesker, åkre, trær, fjell. Stasjoner. Toget står stille, folk kommer og folk går. En fløyte høres, et flagg vinkes. Vi skal videre.

Tog er en utmerket reisemåte. Man får følelsen av å reise i langt større grad enn med fly. Med tog merker vi at det er langt, for vi er på landjorda og får med oss skiftningene i naturen, by og land. Følgelig er det på sin plass at det på et nettsted som dette ryddes rom for en egen seksjon. En seksjon som vil konsentrere seg om tog, og ikke bare om togreiser, men om togets ulike utforminger og hva skinnegående transportmidler har betydd og fortsatt betyr for vårt land.

Det er ikke visst hvor mange artikler det blir, men de artiklene du får nederst utgjør i det minste en start. For som alltid på dette nettstedet: Har jeg ikke vært der selv, og har ingen ting sett, så har jeg heller ingen ting å berette.

 

Nede på stasjonen, tidlig en morgen står alle togene så pent på rad. Mannen på lokomotivet sveiver på et håndtak. Tøff, tøff, tøff, tøff – toget går. (Barnesang)

 

I den engelskspråklige delen av Sandalsand ligger det to artikler som anbefales. Den første heter «Iron Wheels (1) Exciting train journeys» og omtaler fem spennende togreiser rundt om i verden. Den andre heter «Iron Wheels (2) Special rails» og tar for seg andre skinnegående framkomstmidler. Forøvrig ligger det på samme nettside beskrivelser av togopplevelser i 25 land, i Europa, Asia, Afrika, Nord-Amerika og Sør-Amerika. Min YouTube-kanal har en spilleliste med ni vidoer fra togreiser i Myanmar, Kina, Mongolia og Russland (Transsibirske).

Men nedenfor finner du artikler på norsk, fra Norge, med beskrivelser av regulære togturer og annet togrelatert stoff.

Illustrasjonsbildet på denne siden er forøvrig fra Oslo S. Det er dagtoget til Bergen som står oppmarsjert ved perrongen.