Pages Navigation Menu

Båtturer

Båtturer

Noen båtturer finner du beskrivelser av under andre overskrifter, andre bare her. Utfordringen er at mange av mine båtreiser har vært i form av ferjeoverganger som ledd i bilturer. Ferjereisene er gjennomgående av kortvarig karakter og inngår som ledd i beskrivelsen av en større bilreise. Et par artikler fra overveiende bilturer er likevel tatt med.

En ferjereise er heller ikke lenger en «kjærleikens ferjereise», for de blir færre, de blir raskere og de blir i liten grad en opplevelse i sin egen rett. Når jeg nå likevel tar skrittet og lager denne overskriften, er det fordi noen reiser med ulike typer båter eller skip, er mer særpregede og ikke minst berømte enn andre. Videre har jeg valgt å legge inn artikler som inneholder videoer fra nettopp disse reisene. 

Denne forfatteren er ikke et båtmenneske, i betydningen småbåtmenneske. Derfor finner du ikke artikler her om akkurat det. Jeg, og du som leser, får se hva som kommer her etterhvert, for alt er åpent. Dessuten vil du på Sandalsand finne en rekke artikler under andre overskrifter som omhandler kystkultur, båtmuseer og nært beslektede temaer.