Pages Navigation Menu

BIL-, BÅT- OG TOGTURER

BIL-, BÅT- OG TOGTURER

Norge er som skapt for reiser med bil, båt og tog, land og strand rundt. Det finnes nesten ikke en bedre reisemåte. Det måtte da være til fots, men da kommer de fleste ikke så veldig langt.

Det må nok bekjennes at det er bilturer du vil finne mest av på Sandalsand. Turene er dels av svært lang karakter, både i tid og rom. Noen er temmelig korte.

Dessuten kommer det stadig flere artikler fra det som har med tog å gjøre. Det kan være beretninger om utvalgte skinnegående opplevelser, men det kan også være om tog som framkomstmiddel. Båtturene har mest karakter av ferjereiser, noen lange og mange korte. De fleste korte dekkes av artiklene fra bilturene. 

Klikk på bildene under og velg ditt fremkomstmiddel.

Bilturer

Bilturer

Båtturer

Båtturer

Togturer

Togturer

Dette oppslaget er illustrert med et utsiktsbilde fra bil i fart over Hadeland, nærmere bestemt i Gran kommune. I et bølgende landskap strekker de gule kornåkrene seg langt av sted, i vakker kontrast til den grønne vegetasjonen ellers. Les artikkelen.