Pages Navigation Menu

Bergstaden Røros

Bergstaden Røros

Røros er et verdensarvsted, utvalgt av UNESCO som et sted av enestående universell verdi og dermed en helt sentral del av verdens kultur- og naturarv.

Opplevelser

Det var i 1980 at Røros ble innskrevet på listen til FN-organisasjonen UNESCO. Verdensarvsenterets korte begrunnelse er denne (min oversettelse):

«Røros bergstad og omgivelsene rundt er knyttet til kobbergruvene, etablert i det 17. århundre og med utvinning gjennom 333 år fram til 1977. Området omfatter byen og dens industri-landlige kulturlandskap; Femundshytta, et smelteverk med tilhørende område; og vintertransportruten. Etter å ha blitt fullstendig gjenoppbygget etter ødeleggelser av svenske tropper i 1679, inneholder Røros ca 2000 ett- og to-etasjes hus av tre og en smeltehytte. Mange av disse bygningene har bevart sine svertete trefasader, noe som gir byen et middelaldersk utseende. Omgitt av en buffersone, sammenfallende med det området av privilegier (Circumferensen) som ble gitt til gruvevirksomheten av det dansk-norske kongehuset (1646), er Røros en illustrasjon på etablering og blomstrende varige kultur basert på gruveutvinning av kobber i en avsidesliggende region med et barskt klima.»

Sør-Trøndelag - Røros - Olavsgruva

Toppen av Olavsgruva øst for Røros

 

Jeg har tilbrakt noen dager på Røros både vinter og sommer, og finner byen og omgivelsene fascinerende uavhengig av sesong. I Norge er Røros ansett å være en nasjonal perle, så jeg er ikke i det hele tatt overrasket over at det var en av de første stedene i verden som ble oppført av UNESCO på sin verdensarvliste.

 

Storgaten Røros, av Harald Sohlberg (1904). (Kilde: Wikimedia Commons)

 

Vi var sommerstid inne ved Olavsgruva, et stykke innover mot svenskegrensen, og fikk en omvisning i museet og nede i selve gruva. Sentrum av Røros er utrolig artig å vandre rundt i. De tjærebredde trehusene ligger i hovedsak langs to gater, og den karakteristiske kirken troner aller øverst. Rundt om ligger slagghaugene. En del av husene er samlet rundt tun og forbundet med veien utenfor gjennom en overdekt portal.

 

Gate i Røros, av Harald Sohlberg (1902) (Kilde: Wikimedia Commons)

 

Vinterstid er det flott å gå på ski direkte fra sentrum og utover vidda (lokalbefolkningen var svært aktive i bruk av sparkstøtting forøvrig). Man skal ikke mange kilometrene før man støter på flokker med reinsdyr. Her er landets sørligste tamreinstamme. Tips: Få med deg kanefart mellom slagghaugene neste gang du kommer hit på vinteren.

Denne artikkelen er lettere omskrevet og noe utvidet fra omtalen av verdensarvstedet Røros på Sandalsands hovedside. Der ligger også en omfattende serie om verdensarvlisten. 

 

Praktisk

Til Røros kommer man med fly, buss eller bil. Overnattingsmuligheter er det nok av også i moderne hoteller, men prøv å skaffe deg en natt i et av de eldste husene. Jeg var heldig og hadde en enestående opplevelse.

 

Her er noen flere av mine egne bilder:

 

Kommenter