Pages Navigation Menu

Arkeologisk museum i Stavanger

Arkeologisk museum i Stavanger

I Stavanger har man et arkeologisk museum som er vel verdt et besøk. Samlingene er omfattende, men kunne godt ha vært utstilt for publikum i langt sterkere grad enn hittil.

 

Opplevelser

Arkeologisk museum i Stavanger er en universitetsavdeling med mange gjøremål. De driver turistmagneten Jernaldergården på Ullandhaug i Stavanger, og har sine fagfolk, administrasjon og utstillingslokaler i byens sentrum. Denne artikkelen omfatter sistnevnte.

Her i sentrum finner vi et tiltalende museum, alt fra inngangspartiet og inn gjennom museumsbutikken, auditoriet til høyre, og kafeen innenfor. I etasjen over finner vi lokalene til fagfolkene, men rett bak kafeen åpenbarer utstillingsarealet seg. Det er begrenset, og fylles dessverre med enda mindre innhold – med for sjelden rotasjon. Arkeologisk museum har alle muligheter, men synes å benytte dem for lite.

Hva er et arkeologisk museum? Spørsmålet reises etter å ha besøkt museet i Stavanger noen ganger, over flere år. Det er ikke til å komme forbi at Stavangervarianten i grunnen er en universitetsavdeling der forskning, utgravninger og konservering står i sentrum.

 

Rogaland - Stavanger - Arkeologisk museum

De to bronselurene er flotte kunstverk, og dessuten kan vi høre dem spille.

 

Det betyr ikke at formidlingen er kjedelig, og jeg vil anta at de som står bak den er dedikerte i sin gjerning. Jeg mener også at de er flinke. Men det blir litt stusselig, med stein på stein og montre på montre. Pen lyssetting på en runestein gjør den litt mer spennende, men kan man sprite opplevelsen ytterligere opp?

Arkeologisk museum har en flott museumsbutikk med hva man kan forvente og ønske av spennende innhold. Museet har et auditorium som fylles med tilhørere på jevnlige foredrag om temaer av interesse for noen. Hagen utenfor kafeen er interessant, der den viser både gamle røtter og mer aktiviserende greier.

Museet har dessuten det som må være byens største kaféareal. Det er fysisk sett stort, men virker større fordi det er så tomt. Man kan lure på hva som ligger til grunn for dette valget, eller hva museet har gjort for å fylle arealet med gjester. Det virker bare så trist å stå bak disken uten å ha gjester å servere til, å bare ha en mengde tomme bord å se ut over. Og på den andre siden står et isbjørnskjelett. Polarmuseet i Tromsø har en isbjørn med pels utstilt, såvidt jeg husker. Hva med å forsyne dem med skjelettet som komplementært utstillingsobjekt, selv om skjelettet ble funnet på Finnøy? Send gjerne med selen også. Kvadratmetrene spises også opp av den gamle modellen over en fortidslandsby, behøver den være permanent utstilt?

Museet har en digitalseksjon hvor ulikt innhold kan hentes fram og beskues på store skjermer. Det er bra, og viser at museet følger med i tiden. Internettsiden er også god, men kanskje kunne de digitale samlingene vært enda bedre presentert? Det ligger et rom for forbedring her, et rom som må utforskes sammen med de andre universitetsmuseene.

 

Rogaland - Stavanger - Arkeologisk Museum

Luftige, åpne og tiltalende lokaler finner vi i Arkeologisk museum i Stavanger

 

Store arealer går med til utenforliggende formål, for selve utstillingsarealet forblir sørgelig lite – og med for svakt innhold. De faste utstillingene har grodd fast og de midlertidige? Tja. Vikingavdelingen er i utgangspunktet positiv, tablået med soldatene som skriker er spennende – men det er vel lenge siden de ble satt opp? Resten av akkurat denne faste utstillingen er sørgelig tynt i innhold, og formidlerne må være ekstremt dyktige dersom de skal skape entusiasme blant de som er på omvisning. De fleste besøkende er vel heller ikke på guidet omvisning, bortsett fra skoleklassene.

Vi ordinære, tilfeldige besøkende kunne fått et bedre utbytte. Derimot skal museet ha ros for aktiviteter i påsketiden, «nattåpent» og så videre. Her er det vilje og her er det ikke idétørke. Vi merker oss at museet ser fram til utvidelse av sitt areal, men det må være lov å håpe at de skjøtter sitt areal bedre. Arkeologisk museum i Stavanger må da ha enorme magasiner å hente gjenstander fra, hva med å gjøre det?

 

Praktisk

Her på kartet finner du hvor museet er lokalisert. Det er en fortreffelig beliggenhet, rett bak monumentalbyggene i Stavanger.

 

 

Dette er selvsagt ikke eneste museum i Stavanger, for Stavanger Museum ligger like nedenfor Arkeologisk. Du vil finne en rekke artikler fra byen her på Sandalsand.

Til slutt skal du få flere bilder fra Arkeologisk museum.

 

Kommenter